Jaktnyheter

Karl Hedin friad i hovrätten

Karl Hedin frias även i hovrätten. Arkivbild: Mikael Moilanen

Industriledaren Karl Hedin frias även i hovrätten. Domen kom på fredagsförmiddagen.
- Jag är inte glad förrän alltihop är över. Åklagaren har möjlighet att överklaga, säger Karl Hedin i en kommentar.

"}}

Hovrätten fastställer den friande domen i tingsrätten. Karl Hedin och ytterligare en medåtalad frias från misstankarna om grovt jaktbrott – bland annat förberedelse till illegal vargjakt.

Hovrätten avvisar även miljöåklagare Lars Magnussons krav på företagsbot på en miljon kronor för AB Karl Hedin. Även i den delen av åtalet fastställs tingsrättens friande dom.

”Tingsrätten har i sin dom redogjort för den utredning som har lagts fram och hur tingsrätten har värderat denna. Det åberopade telefonsamtalet mellan Karl Hedin och xxxx xxxx (en närståendes namn) är visserligen besvärande för Karl Hedin, men den utredning som åklagaren presenterat är inte tillräcklig för att det ska vara möjligt att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffade under den tidsperiod som är aktuell för åtalet. Hovrätten instämmer alltså i tingsrättens bedömning att det inte är visat att Karl Hedin och xxxx xxxx (namnet på den medåtalade) sökt efter varg i syfte att döda. Åtalet ska därför ogillas och tingsrättens dom i den delen stå fast”, skriver hovrätten i domen.

Befarar nytt överklagande

Hela historien blev offentlig den 26 oktober 2018, då Karl Hedin och flera andra män greps, anhölls och häktades. Misstanken gällde grovt jaktbrott på stora rovdjur, bland annat varg.

Men någon död varg hittades aldrig, trots omfattande utredning och tekniska undersökningar.

Den 19 mars 2021 frikände en enig tingsrätt i Västerås alla åtalade.

– Om det hade hittats en skjuten, eller förgiftad, varg hade det varit annorlunda. Men nu blev det mycket mer att bevisa, sa rådman David Viktorsson Harrby till Jaktjournalen efter domen.

I en snabb kommentar säger Karl Hedin att han befarar att även hovrättsdomen kommer att överklagas – och att ärendet drar ut ytterligare något eller några år.

– Åklagaren har möjlighet att överklaga. Jag är inte glad förrän alltihop är över, säger Karl Hedin.

Hedin skriver

Han lämnar också en skriftlig kommentar:

”Vi vet ännu inte om åklagaren kommer att överklaga. Jag är inte helt frikänd förrän domen vunnit laga kraft.  Att överklaga den kristallklara tingsrättsdomen berättar att åklagaren tycker att han kan ta samhällets resurser i anspråk för något som bara verkar vara en önskan att skada mig. En överbelastad rättsapparat borde inte torpederas inifrån som nog är vad man kan säga om åklagarens agerande i detta fall.

Jag upplever att jag har trakasserats i 4 år baserat på en kvinnas berättelse. En berättelse som saknat stödbevisning. Hon refererades av åklagaren som ett trovärdigt vittne.

Vi vet att den villfarelsen försvann den 6 november 2018 när åklagaren fick bevis för att hon hade placerat gift i sin makes jaktkläder och laddningsutrustning. Detta några månader innan hon själv säger att hon hade gjort det och erkänt att hon diktat upp sin historia. Trots detta ovedersägliga bevis fortsätter trakasserierna i 4 år. Med alla kostnader och lidande som följer med det.

Vad jag kan läsa mig till är detta ett förfarande som inom juridiken kallas falskt åtal.

Jag hoppas att en ny justitieminister gör en genomlysning av hur åklagarmyndigheten styrts i detta fall.  Lämpligt är att utgå från hur den del som kallas REMA agerat. Detsamma gäller polismyndighetens styrning av den del inom myndigheten som kallas artskyddsgruppen.

En sådan genomlysning kommer att bringa ljus över många delar inom rättsväsendet som behöver reformeras”, skriver Karl Hedin.

”Inte i min vildaste fantasi”

Karl Hedin advokat, Sven Severin, säger till Jaktjournalen att den friande domen var väntad.

– Redan när vi fick förundersökningen kände vi att det här går inte att väcka åtal på. Men överraskande nog gjorde åklagaren det. Sedan var det minst lika överraskande att han begärde överprövning i hovrätten. Nu är det skönt att få bekräftat att vi hade rätt i vår bedömning, säger Sven Severin.

Karl Hedin säger att han inte firar ännu, han befarar att ärendet kan hamna på Högsta domstolens bord. Det tror inte Sven Severin.

– Jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig att Högsta domstolen tar upp saken. Det här är ett bevisvärderingsmål och sådana får i regel inget prövningstillstånd. Förhoppningsvis har vi nått vägs ände i det här ärendet, säger Sven Severin.

Åklagaren svarar

Det är inte miljöåklagare Lars Magnusson som kommer att överklaga till Högsta domstolen, om det skickas en överklagan dit.

– Det är inte min uppgift att överklaga till högsta domstolen – den ende som får överklaga dit är Riksåklagaren. Men jag tror inte att det här målet har sådant prejudikatsintresse, även om jag skulle vilja få det prövat som indiciemål, säger Lars Magnusson.

Han tillbakavisar den kritik som Karl Hedin riktar mot honom längre upp i texten, exempelvis om gift i en av de åtalades laddutrustning och jaktkläder – att det var bevisat att det så kallade huvudvittnet placerat giftet där.

– Nej, det hade vi inget bevis för. Den specialutbildade hunden vi använde missade gift i ett skåp. Det är inte konstigt att hunden missade giftet i kläderna, där det var mycket mindre gift, säger Lars Magnusson.

Vad säger du om hela fallet – var det rätt beslut av dig att driva ärendet vidare?
– Ja, det tycker jag, eftersom jag var av en annan uppfattning än tingsrätten. Därför ville jag ha det prövat av hovrätten, säger Lars Magnusson.

Lågskor och kavaj

Han konstaterar att hovrätten finner telefonsamtalet mellan Karl Hedin och en närstående ”besvärande” för Hedin.

– I ljuset av annan bevisning är det minsta man kan säga, att det är besvärande. Då tänker jag inte bara på att han åkte ut i skogen, utan i telefonsamtalet sa att han stod ”på pass”, vilket man gör när man jagar, säger Lars Magnusson.

Men Karl Hedin hävdar att han skojade med sin närstående. Kan man inte föreställa sig att det är ett skämt när han åker ut kontorsklädd och i lågskor?
– Det är det stödbevisningen också ska visa, att han mycket väl, även i lågskor och kavaj, om möjligt skulle kunna skjuta en varg. Varför skulle han skoja i samtalet? frågar sig Magnusson.

I en jargong kan man väl slänga käft – har du aldrig gjort det?
– Jo, men man brukar ju säga: ”gick du på den lätta”. Istället sägs ”det ska bli intressant att höra om detta, när vi personligen träffas, svarar Lars Magnusson.