Jaktnyheter

Jakt på 1.900 skarvar för att rädda fiskbestånd

Länsstyrelsen i Gävleborg ger tillstånd att skjuta 1.900 skarvar - för att förhindra allvarlig skada. Arkivbild: Gettyimages

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att 1.900 skarvar får fällas i skyddsjakt längs länets kust. Det handlar bland annat om att rädda havsöringen vid Dalälvens mynning.

"}}

”Skarven har ökat i länet sedan den årliga inventeringen av skarv startade 2012. Många skarvar som letar efter mat på samma ställe kan ge stor skada på fiskbestånd och även på fiskares inkomst, något som både forskning såväl som lokal kunskap bekräftar”, skriver länsstyrelsens tjänstemän på myndighetens webbsida.

På allt fler platser kring de svenska kusterna pekas skarven ut som ett allvarligt hot mot lokala fiskbestånd. De är effektiva jägare och kolonierna uppgår ofta till tusentals individer.

Allvarlig skada

– Vi ser att skarven fortsätter att öka i länet och gör därför bedömningen att skyddsjakt behövs för att förhindra ytterligare allvarlig skada, säger Emma Engvall, vilthandläggare, på länsstyrelsens webbsida.

Det kommer in ansökningar om skyddsjakt från flera platser i Gävleborg. Det är bland annat den skyddsvärda havsöringen i Dalälvens utlopp i havet, där öringsmolten är stapelföda för skarvarna. Men problemen är det samma för många andra fiskarter bland annat i och omkring lekvikar.

I ansökningarna om skyddsjakt nämns arter som öring, sik, gädda, abborre och annan vitfisk som måste skyddas.

Det kommer också in ansökningar om skyddsjakt från kommuner, organisationer och privatpersoner som vill minska bestånden av skarv eftersom de skitar ned och sprider otrevlig lukt.