Jaktnyheter

Hedin: ”Skönt att det blir åtal”

Ett fotomontage, där Karl Hedin fällts in framför det fastbränsleverk där polisen var övertygad om att man skulle hitta rester efter uppeldade vargar. Foto: Mikael Moilanen, montage
Åtalet mot Karl Hedin bygger på en lång rad indicier. Det är främst avlyssnade telefonsamtal som åklagare Lars Magnusson menar bevisar att Karl Hedin inte varit främmande för att skjuta varg, och att han jagade varg illegalt den 26 oktober 2018. "Skönt", säger Karl Hedin om åtalet.
– Det material vi tagit del av innehåller mycket volym men lite kvalitet. Åklagaren vill bygga upp en motivbild av att Karl Hedin inte gillar vargar. Men det är ingen hemlighet, att han inte gillar vargar, säger advokat Sven Severin, som försvarar Karl Hedin. Karl Hedin säger i en kommentar att han välkomnar åtalet, eftersom han vid en rättegång kommer att kunna visa offentligt hur polis och åklagare skött utredningen. Det är sammanlagt fyra personer som kommer att ställas inför rätta i det så kallade Västmanlandsfallet och åtalsbeskrivningarna avser grova jaktbrott och förberedelser till grova jaktbrott.

Slog till akut

Polisutredningen kom till allmän kännedom den 26 oktober 2018. Under dagen hade poliserna avlyssnat flera telefonsamtal, dels mellan Karl Hedin och en anhörig, dels mellan Karl Hedin och en av hans anställda, och polisen såg situationen som akut och slog till direkt. Polis och åklagare var i det läget övertygade om att Karl Hedin lämnat sin arbetsplats på företaget i Fagersta, åkt ut till jaktmarken iklädd kontorskläder och lågskor och jagat varg under någon timme. Sedan åkte han och åt lunch och vidare till ett affärsmöte. Polisen sökte igenom åtskilliga kubikmeter aska från en fastbränslepanna på AB Karl Hedin, i jakten på rester efter uppeldade vargar. Men polisen hittade ingenting. Den man som inledningsvis frihetsberövades misstänkt för att ha burit in en död varg till fastbränslepannan friades från alla misstankar.

Ingen död varg

Överhuvudtaget finns ingen död varg, utan åtalet bygger på saker som sagts i privata samtal mellan Karl Hedin och bland annat jaktkompisar, samt de uppgifter som det så kallade huvudvittnet lämnade och som startade hela processen. – I samtalen med en släkting säger Hedin att han sitter på pass. Han bekräftar att han hade fingret på avtryckaren. De hade hört någonting, det var ”gråben”, och då stack de ut ett gäng, säger åklagare Lars Magnusson. I de hemligt avlyssnade telefonsamtalen mellan Karl Hedin och jaktkompisar talas det om vargproblemet i samband med jakt.

”Säger man så…”

Lars Magnusson tillbakavisar dock påståendet från Sven Severin, att han försöker bygga upp en motivbild om att Karl Hedin inte gillar varg. – Han vill att varg ska jagas illegalt. Han uttrycker sitt missnöje med att vargar passerar jägare utan att de skjuter dem. Han uttrycker det så, när han talar med jaktkompisar, att paragraf 28 behöver man inte alltid tillämpa. Säger man sig så, är kanske inte steget allt för långt att man själv tillämpar metoden, säger Lars Magnuson.

Vittnet åtalas

Den hemliga telefonavlyssningen inleddes sedan en person, det så kallade huvudvittnet, sagt till polisen att Karl Hedin försett henne och en annan av de åtalade med gift som skulle användas för att döda rovdjur. Hon ska ha hjälpt en annan av de åtalade att portionera upp giftet i så kallade redlinepåsar. Huvudvittnet har nu tagit tillbaka alla uppgifter som hon lämnade till polisen och som ledde till utredningen. – Åtalet bygger på att det är flera personer som sagt ungefär samma sak, att giftet karbufuran kom till dem i samband med Karl Hedins besök. Åtalet gäller förberedelse till grovt jaktbrott, säger Lars Magnusson. Magnusson tillägger dock att även det andra vittnet nu tagit tillbaka sina uppgifter om gift som Karl Hedin ska ha försett dem med.

”Ingen ed”

Enligt åklagare Lars Magnusson är det inte straffbart att peka ut någon för att ha överlämnat gift i syfte att döda bland annat varg, och sedan ta tillbaka uppgifterna. – Man avlägger ingen ed hos polisen, säger Lars Magnusson. Finns det ingen lag som förbjuder falska anklagelser eller otillbörliga anmälningar? – Jo, det finns sådana brott också. Men uppgifter som vittnet lämnade styrks av omständigheter som vi kunnat se, svarar Lars Magnusson. Karl Hedin tillbakavisar påståendet att han skulle ha försett paret med gift som skulle användas för illegal rovdjursjakt. – Karl Hedin har inte hanterat något gift överhuvudtaget, säger advokat Sven Severin.

”Andas brasklapp”

Åklagare Lars Magnusson avslutar sitt pressmeddelande om åtalet med att rätten nu får värdera den bevisning som åberopas. – Det andas brasklapp. Det finns ingen konkret bevisning och det verkar inte som åklagaren själv är övertygad om att det är så bra ide att väcka åtal, säger advokat Sven Severin. Lars Magnusson skrattar när han hör Severins uttalande. – Nej, så ska man nog inte tolka det. Det är ganska ointressant vad jag tycker, eller vad Severin tycker. Det som är viktigt är vad domstolen tycker, säger Lars Magnusson.

Glad över åtal

Karl Hedin är glad över att det blir åtal. – Det fanns tre alternativ: Att han skulle lägga ned åtalet, åtala eller inte göra någonting. Det sistnämnda har han ägnat sig åt i snart två år. Om Magnusson lagt ned åtalet hade jag kunnat se fram emot att få tillbaka mina vapen, men då hade nackdelen varit att man inte kunnat visa offentligt vad som pågått. Vid en rättegång kan man kalla in vittnen och visa på den radda av olagligheter som man begått i utredningen. När det här blir publikt kommer de inte att komma undan allmänhetens domstol, säger Karl Hedin. Jaktjournalen har begärt ut hela utredningen från Västmanlands tingsrätt. Den tjockaste delen är på 1.100 sidor och gås just nu igenom av rättens personal för att maska bort bland annat personuppgifter som omfattas av sekretess. Den här artikeln bygger på uppgifterna i stämningsansökningen och de bilagor som återger hemligt inspelade telefonsamtal.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21