Jaktnyheter

Gott om varg och älgbrist – tio jaktlag i Gagnef blåser av älgjakten

Människans älgjakt i Harbergets älgskötselområde är över för i år. Foto: Gettyimages

Älgbrist och många vargobservationer har lett till att tio jaktlag i Harbergets älgskötselområde i Gagnef i Dalarna nu blåst av älgjakten.
- Vissa dagar och i vissa lag hade man haft fler vargobservationer än älgobservationer, säger Sven-Gunnar Jansson, ordförande i älgskötselområdet.

"}}

Harbergets älgskötselområde omfattar 23.419 hektar mark i Gagnefs kommun och det är till 95 procent privata marker.

Området ligger i Gimmen-reviret.

Vill inte riskera hundarna

Sven-Gunnar Jansson

– Vi stark björnstam och ett vargrevir och snart ingen älg kvar. Vissa dagar under jakten hade en del lag fler observationer av vargar än älgar. Vi hade två möten i älgskötselområdet och vid det tredje mötet tog vi beslut att lägga ned jakten, säger Sven-Gunnar Jansson.

Han jagar själv i Surens Viltvårdsområde och man har meddelat länsstyrelsen och älgförvaltningsområde att älgjakten är nedlagd för den här säsongen i Harbergets älgskötselområde.

– Beslutet är enhälligt. Det är ingen som vill riskera hundarna för att jaga älgar som inte finns, säger Sven-Gunnar Jansson till Jaktjournalen.

Älgjakt för barnbarnen

Ulf Bergkvist, skogs- och sågverksägare som har totalt 14.000 hektar mark i bolaget och cirka 3.000 hektar mark i Harbergets älgskötselområdet håller med.

– Vi har dokumenterat och för länsstyrelsen beskrivit ett vargtryck under tio-tolv år. Det är mängder med bilder från byarna och på kameror och älgstammen har sakta men säkert ätits ned. Vi känner att vi inte kan fortsätta jaga och skjuta de sista älgarna, säger Ulf Bergkvist.

Man har uppvaktat länsstyrelsen om licensjakt i området, men beslutet blev jakt i ytterområdena av länet.

– Vi vill ha en fortsättning även för barnbarnen och därför kan vi inte fortsätta jakten, säger Ulf Bergkvist.