Jaktnyheter

Får nej för dubbla ljuddämpare

Myndigheterna tycker inte att jägaren har behov av en lättare ljuddämpare. Foto: Josefine Julén

En jägare i södra Sverige har fått avslag på att få utöka sin vapengarderob med en ljuddämpare. Myndigheterna anser inte att mannen skulle ha behov av en till.

"}}

Jägaren är i 20-årsåldern och lägger mycket tid på att skyddsjaga vildsvin. För ändamålet vill han använda sig av ”en lätt och smidig ljuddämpare” till sitt klass 1-vapen, kaliber .308, en RCC Hunter.

Förutom att jaktformen ofta är rörlig, beskriver han att skyddsjakten ofta bedrivs gårdsnära och att en ljuddämpare därmed skulle innebära mindre störning.

Sedan tidigare har jägaren tillstånd att inneha ett hagelgevär, två klass 1-vapen och två klass 2-vapen, samt en ljuddämpare till sin .308-bössa.

”Inget jaktligt behov”

Första avslaget kom från polismyndigheten i slutet av mars i år.  Polisen anser inte att jägaren visat att han har ett jaktligt behov för två ljuddämpare till samma vapen.

Mannen överklagade beslut till förvaltningsrätten i Göteborg och förtydligade att han jagar och övningsskjuter ”väldigt mycket”, att den ljuddämpare han har sedan tidigare är tyngre och att han i stället tänkt använda den vid drevjakt eller på skjutbanan.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte att hans omfattande jakt innebär slitage på befintlig ljuddämpare, eller att den han sökt tillstånd för kan vara smidigare vid aktuell jakt. Men rätten menar att det inte framgår av utredningen att hans befintliga ljuddämpare inte skulle kunna räcka till. De avslår därmed mannens överklagan.