Jaktnyheter

Äntligen lagligt att släppa på björnåtel

Nästa höst blir det möjligt att släppa hunden vid björnåteln utan att göra sig skyldig till lagbrott. Arkivfoto: Per Jonson

Naturvårdsverkets nya föreskrifter för rovdjursförvaltning träder i kraft den första november i år. För jägare innebär de nya föreskrifterna bland annat att reglerna kring björnåtling förenklas och det äntligen blir lov att släppa hundar vid åtel.

"}}

Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande att de anser att förordningsändringarna tillsammans med de nya föreskrifterna bidrar till ett mer flexibelt och resurseffektivt system för rovdjursförvaltning.

Exempel på förändringar

  • Nya bestämmelser om licensjakt på järv.
  • Flexibel jakttid för björn.
  • Förtydligat krav på att länsstyrelsen ska beakta förutsättningarna för tamdjursskötsel och främja god samexistens mellan människor och stora rovdjur vid beslut om licensjakt. 
  • Förenklade regler om åteljakt på björn bland annat vad gäller åteljaktens syfte och anmälningsplikt för åteljakt. Det blir tillåtet med hundsläpp vid björnåtel.
  • Förtydligande om användning av hund vid licensjakt på stora rovdjur. 
  • Tydliggörande vad gäller bevakning av återstående tilldelning vid genomförandet av jakten. Kravet blir att jägaren uppdaterar sig minst en gång varje timme. 
  • Ett förtydligande om att fällt djur ska avräknas licenstilldelningen i det län där det först påsköts.
  • De allmänna råden som funnits tidigare tas bort.

Inga länsvisa miniminivåer

Det kommer enligt Naturvårdsverket inte längre fastställas några länsvisa miniminivåer för varg.

Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket endast att fastställa miniminivå för förekomsten av varg i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena. För björn, järv och lo sker ingen ändring i detta avseende.

Myndigheten skrivare vidare ”För samverkan mellan länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde finns särskilda samverkansråd inrättade. I förordningen har det nu förtydligats att de tre samverkansråden ska samverka med varandra i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren.

Förslag till miniminivåer som lämnas från samverkansråden till Naturvårdsverket får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna försvåras.”

Läs mer om föreskrifterna här>>