Vapentest

Akkar Silah Mammut – Drilling med tre hagelpipor

vapen.jpg Turkiska Akkar Silah presenterade en hageldrilling, Akkar Silah Mammut, vid IWA-mässan. Första intrycket är att drillingen är välbalanserad och lätt att hantera, trots att den utseendemässigt ser lite klumpig ut med tre hagelpipor. Text och Foto: Thomas Eriksson
Akkar Silah startade sin vapen­tillverkning så sent som 1989. 1992 kom den första gasopererade halvautomaten som tillverkats i Turkiet. Akkar Silah tillverkar numera halvautomatiska hagelva­pen, hagelpumpar och ha­gelbockar för civilt bruk men även specialdesignade vapen för polis- och försvarsmarknader världen över. Akkar Silah har flera kända varumärken registrerade som Churchill, Altay, Karatay, Maxi-Mag, M-2000, Armstrong, Apache, Comanchi and Poseidon. Akkar Silah Mammut ger ett imponerande intryck när den packas upp. Lite klumpig till utseendet men den känns välbalanserad när jag börjar hantera hageldrillingen. Piporna hakar snällt fast på mekanismen men framstockens lås känns lite trögt och kräver lite handpåläggning. Passningen mel­lan trä och metall är välgjord. Akkar Silah designar och tillverkar alla komponenter till sina vapen i egna produktionsanläggningar så man har full kvalitetskontroll under hela tillverkningsprocessen. Kolv och stockning Akkar Silah har valt att förse sin hageldrilling med en tunn gummibakkappa som är moduluppbyggd så kolvlängden kan juste­ras med mellanlägg. Inpassningen är välgjord och kolven och framstocken är hyggligt put­sade och porfyllda. Valnöten håller ingen högre nivå men är fullt acceptabel. Pistol­greppet har nätskurna paneler liksom fram­- stocken. Nätskärningen är välgjord men det känns som om man kunde ha gjort större paneler framförallt på framstocken som i sig själv är generöst utformad. Hela skapelsen Akkar Silah Mammut är stor. Pipor Piporna är 71 centimeter långa och har en matt finish med en 7 millimeter bred ventilerad spång. Längst fram sitter ett rött fiberoptiskt korn. Patronläget är kaliber 12 borrat för tre tums magnumpatroner. Piporna har choker, MC 5, och levererade jämna hagelsvärmar. I leveransen ingår fem choker. Piporna hänger på två frästa tappar i lådans framkant och låses med en underliggande konad låsregel. Hela blocket som låsregeln fäster i går ner i lådan vilket ger ytterligare stabilitet i sidled. Låsregeln är 18 mm bred vilket borde räcka för att inget glapp ska uppstå. Genom låsregelns koning blir låset självjusterande men någon möjlig­het att rätta till ett glapp i upphängningen finns inte. Hur det ska vara möjligt att skjuta en hageldrilling glapp under jakt har jag svårt att föreställa mig förutsatt att stålkvalitet och ursprunglig justering är välgjord. Mekanism Akkar Silah Mammut saknar automatisk säkring och pipväljare. Piporna avfyras med en ”singel trigger” med höger pipa som första, vänster som andra och den övre pipan som tredje skott. Säkringen är enkel såtillvida att när säk­ringstangenten är i sitt bakre läge är av­tryc­k- ar­länken urkopplad. Så långt en vanlig lösning. Akkar Silah har valt att inte fräsa några extra upphak vilket är synd. Det skulle inte ha kostat många kronor att vidta denna enkla säkerhetsåtgärd. Nu är upphaken or­dentligt tilltagna så alla försök att provocera fram ett ofrivilligt släpp misslyckades. Detta kan till del förklaras med att upphaket är djupt fräst och avtrycket är relativt hårt men utan släp förutom när tredje pipan ska avfyras, då finns en tendens till släp. Saknar ejektorer Säkringstangenten är stor och har distinkta lägen och manövreras lätt med handskar påtagna. Mekanismen är helt ren utan gravyr annat än namnet Mammut diskret på mekanismens undersida. Metallen är hyggligt välpolerad och man får hoppas att rostbeständigheten är någorlunda hög. Akkar Silah Mammut saknar ejektorer vilket drar ner helhetsintrycket. Konstruktionsmässigt kanske det hade fördyrat vapnet väsentligt men i en jaktsituation där skottillfällena är många kunde ejektorer vara bra att ha. Sammanfattning Akkar Silah Mammut är en intressant nykomling som kan ha sin plats hos den som jagar gäss eller annan jakt med många skottillfällen och man inte är intresserad av en halvautomat. Något förstavapen är det väl inte men har man rätt jakt och plats i vapen­garderoben så kan det vara ett alternativ. Vikten på 3,95 kilo kanske avskräcker men gör att skyttet känns enkelt. Till det bidrar god balans med vikten väl mellan händerna. Fakta: Kaliber: 12, 12, 12/76. Totallängd: 115 cm. Piplängd: 71 cm. Spång: Rak, ventilerad spång med korn i rött plastmaterial. Vikt: 3,95 kg. Pris: 12 995 kr. Generalagent: Jaguargruppen.