Besvärlig skyddsjakt på lodjur

Sollefteå (JJ) Inom Sollefteå och Örnbsköldsviks kommuner pågår för fullt skyddsjakt på sju lodjur för att syftet att minska skadorna på renskötseln. Bristen på spårsnö har dock försvårat jakten. Sedan starten den 14 november har endast ett djur skjutits.

Snöbrist och krångliga jaktregler försvårar skydsjakten på lodjur i Västernorrland.

Det aktuella området, som sträcker sig från Helgum och mot Trehörningsjö, är uppdelat i tre områden. För område ett är jakten redan avlyst sedan ett lodjur blivit fällt. I område två får fem djur skjutas och område tre har tilldelats ett djur.

Bristen på snö i stora delar av området gör att man inte kan spåra, och därmed får man heller inte jaga. Spårsnö, det vill säga ett snötäcke som förväntas ligga kvar under hela jaktdagen, är en förutsättning för att veta om det rör sig om honor med ungar – dessa är nämligen inte tillåtna att jaga, enligt länsstyrelsens beslut. Det är endast vuxna, ensamma lodjur som får skjutas.

En annan anledning till att skyddsjakten går trögt kan vara att det är en tidskrävande jakt med många regler som ska följas.

– Det känns lite för krångligt. Risken med för många regler är att man drar sig för att gå ut och jaga, säger en jägare som vill vara anonym, till tidningen Nordsverige.

AKTUELLT

Så vill Moderaterna underlätta för jägare

Kungsbacka (JJ) Moderaterna tar strid emot det föreslagna regeländringarna i svensk vapenlagstiftning. De kommer att rösta emot alla förslag som försämrar för jägare och sportskyttar. Partiet vill också att vapenägare tillåts inneha fler vapen och förvara dem hos andra personer med vapenlicens.

Larm om illegal vargjakt ifrågasätts – ”inga bevis”

Värmland (JJ) Vargforskare Olof Libergs påstående att den illegala vargjakten ökar har mötts av starka reaktioner. En som ifrågasätter siffrorna är värmländske jägaren Lars Oskarsson. – Han har inga bevis utan han har beräknat detta, säger Lars Oskarsson i Jaktjournalens webbradio.

Rovdjur hindrar renar att följa växtligheten

Kungsbacka (JJ) Sveriges Lantbruksuniversitet rapporterar om ett nytt forskningsprojekt som visar problemen renar har att följa växtligheten i områden med hög rovdjursnärvaro. Renarna kan inte "surfa på den gröna vågen" när de rör sig från fjäll till kustlandskap, visar GPS-data.

Annonser