Jaktnyheter

Vargar försvinner – värnare vill vakta dem med kameror

Kameraövervakning ska förhindra att vargar försvinner, menar danska värnare. Foto: Gettyimages, montage

Vargparen försvinner på löpande band i Danmark och nu vill danska vargvärnare att vargar ska kameraövervakas.

"}}

Det är danska TV Midtvest som rapporterar att 16 vuxna vargar försvunnit spårlöst i Danmark de senaste åren.

– Vi är seriöst bekymrade om att det händer saker som inte bör försiggå – att någon tar bort vargarna, dödar dem, säger biologen Bo Håkansson till TV-stationen.

Nu vill Danmarks Naturfredsforening, DN, att staten bekostar kameraövervakning i vargreviren. Kameror, och skyltar som berättar att det finns kameror i områdena, ska avskräcka tjuvjägare, tror Bo Håkansson.

Miljöstyrelsens tjänsteman har reflekterat över förslaget och skriver till TV Midtvest:

”Förslaget är en del av de pågående diskussionerna om förvaltningen av varg, som Miljöstyrelsen har med berörda parter för att säkerställa bästa möjliga hantering och skydd av vargen i dansk natur.”