Jaktnyheter

Uppfödare förlorar tillstånd att ha fler än nio vuxna hundar

En jakthundsuppfödare i Jönköpings län får sitt tillstånd att bedriva uppfödning och försäljning av hundar i större omfattning indraget. Länsstyrelsen har funnit en rad brister som påtalats men inte åtgärdats.
Uppfödaren är nu tvungen att minska antalet hundar till max nio vuxna och max två valpkullar per år. Ärendet började med att länsstyrelsen i februari 2018 fick in en anmälan om missförhållanden i uppfödningen, att det var för många hundar i rastgårdarna och att det låg mycket avföring i utrymmena. Det saknades också ”miljöberikning”. – En rastgård kan inte bara vara kalt golv och kala väggar. Det måste finnas någon som hunden kan aktivera sig med, exempelvis klättra upp på, gå under eller leka med, säger en djurskyddshandläggare som Jaktjournalen talat med om ”miljöberikning”. Enligt lagstiftningen, som finns att läsa hos Jordbruksverket, ska hundar som hålls i rastgård exempelvis tas ut på rastning minst en gång per dag.

Max 25 hundar

Handläggarna skickade ett brev till mannen och påminde om vilka regler som gäller för uppfödning av hundar. Mannen har haft tillstånd att inneha 25 vuxna hundar. Vid myndigheternas kontroll på kenneln i mars 2019 fann man 30 vuxna hundar och att en del av hundarna saknade mjuka och upphöjda liggplatser. Hundarnas utrymmen var för trånga. I april 2019 kvarstod en rad av de påtalade bristerna och mannen hade 47 vuxna hundar. En ny kontroll av kenneln gjordes i oktober 2019. Bristerna kvarstod och mannen hade 35 vuxna hundar istället för de 25 han hade tillstånd för.

Drar in tillståndet

Länsstyrelsen skriver: ”Den 4 och 5 juni 2020 gjorde Länsstyrelsen en kontroll för att kontrollera om föreläggandet hade följts, och om övriga brister åtgärdats. Vid kontrollen kunde konstateras att du fortfarande höll hundar i för små utrymmen, och att miljöberikning saknades i vissa rastgårdar och mjuka liggplatser saknades för vissa hundar. Även vid denna kontroll höll du för många hundar, 28 vuxna hundar. Länsstyrelsen kunde också konstatera att 6–7 veckor gamla valpar hölls utan kontakt med sin moder eller annan ställföreträdande vuxen hund. Denna separation hade skett utan att någon kontakt med veterinär för rådgivning hade tagits. Vissa hundar bedömdes vid kontrollen ha för långa klor. Länsstyrelsen kunde konstatera att du vare sig följt ditt föreläggande gällande vissa brister eller följt djurskyddslagen vad det gäller andra brister. I och med dessa brister ansågs du återigen olämplig att bedriva verksamheten”, skriver länsstyrelsen i Jönköpings län i sitt beslut. Nu får mannen inte längre driva kennel som är så stor att den är tillståndspliktig. Han får ha max nio vuxna hundar och två kullar per år. Jaktjournalen söker uppfödaren för en kommentar.