Jaktnyheter

Stoppad skyddsjakt drivs vidare till högre instans

Hur många vargattacker krävs det för att en skyddsjakt ska anses vara laglig? Det ska nu prövas i högre instans då länsstyrelsen i Värmland överklagar till kammarrätten. Arkivbild: Privat

Räcker det med tre vargattacker mot hundar för att en länsstyrelse ska kunna bevilja skyddsjakt? Den frågan ska nu prövas i Kammarrätten sedan länsstyrelsens personal i Värmland överklagar en stoppad skyddsjakt.

"}}

Värmlands Folkblad rapporterar i sin pappersupplaga om den skyddsjakt som fick klartecken i trakterna av Molkom, Brattfors och Väse sedan flera hundar attackerats av varg.

Men Jaktkritikerna, Nordulv och Rovdjursföreningen överklagade och jakten stoppades först genom inhibition och underkändes sedan av Förvaltningsrätten.

Den avgörande frågan är hur många angrepp på hundar som krävs för att en skyddsjakt ska vara motiverad enligt lagens mening.

Länsstyrelsens personal anser att frågan är av stort principiellt värde och överklagar den stoppade skyddsjakten till kammarrätten. I överklagan hänvisas det till tidigare domar i förvaltningsrätter, där det räckt med tre dokumenterade angrepp.