Jaktnyheter

Startar nyhetsbrev som ska hårdbevaka Renmarkskommittén

Ordföranden för Jägareförbundet Norrbotten, Birgitta Isaksson, och företrädare för en rad hundklubbar startar nyhetsbrev för att sprida information om Renmarkskommitténs arbete. Bild: Skärmdump och privat

Jägareförbundet i Norrbotten och en rad jakthundsklubbar startar ett nyhetsbrev för att ta fram information och skapa debatt och driva opinion i ärendet med Renmarkskommittén och framtidens fjälljakt. Man har samlat ihop 100.000 kronor för att kunna köpa in experthjälp och betala skribenter.

"}}

– Jag möter både jägare och politiker som inte vet någonting om vad som pågår. Varför går ni inte ut och berättar om det här? säger människor jag möter, berättar Birgitta Isaksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet i Norrbotten.

Därför har ett samarbete kring ett nyhetsbrev startats. De som ska driva nyhetstjänsten är följande:

Jägareförbundet Norrbotten, Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Svenska Älghundsklubben.

Jurister och skribenter

– Tanken är att vi ska ge ut ett nyhetsbrev som ska gå mer in i alla detaljer än vanliga medier gör. Det kan bli fråga om att betala skribenter och anlita jurister. Vi vill informera och skapa debatt och opinion i frågan, säger Birgitta Isaksson.

Man har samlat ihop 100.000 kronor för att finansiera nyhetsbrevet.

Som Jaktjournalen berättat har regeringen tillsatt en utredning, Renmarkskommittén, vars uppgift är att bringa klarhet i hur jakten i renskötselområdet ska förvaltas i framtiden. Det är rättsläget efter domen i det så kallade Girjasmålet som är utgångspunkten.

Bland jägare finns en oro över att samebyarna kan få ansvaret för all jakt.

Det går att läsa mer om satsningen på ett nyhetsbrev, inne på webbsidan för Jägareförbundet Norrbotten.