Jaktnyheter

Smålandsstövareföreningen 50-årsjubilererar

Championparad under 50-årsjubiléet. Foto: Therese Östensson
I slutet av maj var det stort kalas i Värnamo. Då firade nämligen Svenska Smålandsstövareföreningen 50 år som rasklubb.
Svenska Smålandsstövareföreningen bildades på Stadshotellet i Värnamo den 26 april 1969. Bildandet föregicks av en generalmönstring av Smålandsstövare i april 1968. 76 hundar från hela landet mönstrades, med Tvärån och Norrfjärden i norr som längst bort. I den första styrelsen ingick Bertil Johansson Jönköping ordförande,  Max Adolfsson Nyköping vice ordförande, John Westlund Eldsberga sekreterare och kassör. Övriga ledamöter Gunnar Claesson, Tore Krüger, Sven Nyberg, Elof Olsson, Göran Skarfors, Harry Söderberg. I första verksamhetsberättelsen står att läsa. Tjugoåtta personer hade infunnit sig till det första mötet. 99 medlemmar hade betalat medlemsavgift på tio kronor. En uppmaning att starta på bruksprov har gått ut under hösten. 27 hundar har startats med en prisprocent på 62 procent.

50-årsjubileum

Helgen 24-25 maj firades rasklubbens jubileum i Värnamo. En stor uppslutning av medlemmar hade redan under fredagen anlänt och på kvällen bjöd föreningen på grillning under mycket trevliga former. Lördagen inleddes med utställning. Inte mindre 67 Smålandsstövare var anmälda.  Domaren Ted Karlsson tyckte att det var ett privilegium att få döma så många Smålandsstövare. Han berömde våra hundar och framför allt våra veteraner, som trots mycket jakt höll en hög klass. Där betyder en korrekt kroppsbyggnad mycket för hållbarheten långt upp i åldern. Bästa hane blev Sandrevets Tello, och bästa tik Lindestubbens Enya. Klubbmötet avhölls i god anda där delar av styrelsen omvaldes. Det diskuterades en del om rasmästerskapet och hur klubben ska få in flera hundar i aveln. Även unghundsgranskningen var uppe till diskussion. Jubileumsmiddagen med utdelning av priser och förtjänsttecken på kvällen blev höjdpunkten.  Två personer som har varit medlemmar sedan starten. Max Adolfsson Kristdala och Kai Brorsson Mjöbäck fick förtjänsttecken liksom  Ebbe Nordstrand Hästveda, Dan Johansson Grönskåra, Sune Falk och Therese Östensson. Till hedersmedlem utsågs Torbjörn Larsson Arvika. Torbjörn har varit aktiv i klubben i många år, deltagit två gånger på Stövar-SM med sin tik Lässi och en gång på Europapokalen för drivande hundar. Tore Nilsson Ordförande

Ursprungliga styrelsen i smålandsstövareföreningen. Från vänster: John Wetslund, Bertil Johansson, Gunnar Claesson, John Wilhelmsson.