Skyddsjaktsanvarig vill inte avliva ”fullt friska djur”

Sundsvall (JJ) Kommunens jakt- och viltvårdsansvarige i Sundsvall beordrar skyddsjägarna att inte avliva grävlingar som fångas i fälla. – De ska flyttas, säger Benny Sagmo till Jaktjournalen.

Benny Sagmo med en av sina jämthundar. Han är ansvarig för kommunens skyddsjägare och har sagt åt jägarna att släppa ut fångade grävlingar i skogen. Foto: Holger Nilsson och privat

Han kallar sig själv ”jaktidiot” och jagar bland annat älg, björn och vildsvin med jämthund.

– Men det är någonting helt annat. Jag anser att allt vilt är fredat, men sedan har vi jakttider och det är något helt annat, säger Benny Sagmo.

Han är projektledare på markavdelningen vid Sundsvalls kommun och håller i byggen av exempelvis vägar och broar. I hans arbetsuppgifter ingår också att samordna kommunens tio skyddsjägare.

Benny Sagmo framhåller att kommunens jägare inte kan avlossa skott inom tätbebyggt område och att det då krävs fällfångst av vilda djur som ställer till problem i bebyggelse.

Insändare i lokaltidningen

– Skabbrävar avlivas i fällan. Men fullt friska grävlingar ska köras ut i skogen – ”långt åt helvete” har jag sagt åt skyddsjägarna som jag ansvarar för. Bara för att en grävling gräver ett hål under ett hus ska den inte bli dödsdömd, säger Benny Sagmo.

Hela diskussionen om grävlingar i Sundsvall har kommit upp efter att en anonym insändarskribent skrivit om saken i Sundsvalls Tidning.

Insändaren föranleddes av ett reportage i tidningen där Benny Sagmo sa samma sak som i den här artikeln – att fångade grävlingar inte ska avlivas utan köras ut i skogen och släppas.

Insändarskribenten hävdar att en grävling som fångades på skribentens tomt för två år sedan avlivades av kommunens skyddsjägare och att Sagmo inte säger som det är.

– Det får stå för den jägare som sköt grävlingen. Jag har sagt att de ska köras ut i skogen, säger Benny Sagmo.

Den anonyma insändarskribenten citerar också text från Naturvårdsverkets hemsida, där det står att fångade djur inte får transporteras iväg och släppas ut.

Helt ny vändning

Hela den här historien får en vändning när Jaktjournalen kollar reglerna med Naturvårdsverket. Jakt- och vilthandläggare Per Risberg framhåller att exempelvis grävlingar, som fångats i fälla, bara får flyttas kortare bitar innan de avlivas.

Det handlar om säkerheten, att det är farligt att avlossa skott om fällan exempelvis står på ett betonggolv.

– Man får inte köra ut dem i skogen. Det krävs tillstånd från oss för att släppa ut vilt i frihet. Om de ska släppas, så ska det ske på platsen där de fångades, säger Per Risberg.

Han säger att reglerna är generella, att det är förbjudet att släppa ut djur och att det har att göra med hänsyn till bland annat markägare.

Undantag för varg

Men det är också en fråga om djuretik, att det är stressande för djuret att fångas, transporteras och sedan släppas ut på en plats som är helt främmande för den.

– Den har inte en aning om vad det finns för fiender och var det finns skydd, säger Per Risberg.

Men ni gör ju så med vargar.

– Det finns vissa undantagsregler och vi har undantag om det behövs av förvaltningsskäl. Vi ger också tillstånd för utsläpp av vissa fåglar och rehabiliterade djur som ska släppas ut på samma plats, säger Per Risberg.

Ändrar sig

Det finns också exempel på skyddsjägare som måste flytta fångade rovfåglar. De får inte avlivas.

– Det handlar om duvhökar som får flyttas. Där är resonemanget att en duvhök inte är bunden till en plats på samma sätt som en grävling. Skogen är ingen vänlig plats för en grävling, säger Per Risberg.

Det ändrar saken för Benny Sagmo.

– Okej, då är det solklart. Jag ska meddela skyddsjägarna: Skjut ihjäl grävlingarna som ni fångar i fällorna. Det är det som gäller, enligt Naturvårdsverket, säger Benny Sagmo.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Vit älg en klickraket

Kommunalrådet Hans Nilssons film på en vit älg har blivit en riktig klickraket. Den ska ha visats över 85 miljoner gånger.

Annonser