Jaktnyheter

På väg mot färre vargar

Färre vargar i Sverige. Det är beskedet från landsbygdsministern. Foto: Gettyimages

Anna Caren Sätherberg, landsbygdsminister (s) vill se en mindre vargstam i landet. Nu ger hon Naturvårdsverket uppdraget att ta fram en underlag på hur många vargar vi ska ha. Enligt ministern bör stammen vara långt under 400 individer.

"}}

Det är SVT som intervjuat landsbygdsminister Anna Caren Sätherberg (s) angående vargpopulationen här i landet. Nyligen enades riksdagen om en ny lägstanivå och nu kommer ett utspel från regeringen som vill att Naturvårdsverket presenterar en ny nivå för vargstammen som ligger under nuvarande antal.

– Vi ser att vargstammen ökar varje år och vi vill se om vi med det här kan nå ner till riksdagens mål. Nu kan vi se att konfliktnivån har ökat och acceptansen minskat. Vi har ju nått gynnsam bevarandestatus och det gör att vargförvaltningen inte känns förutsägbar, säger hon till SVT.

Jordbruksutskottet skrev i ett tillkännagivande tidigare i maj följande, Med utgångspunkt i att den skandinaviska vargstammen inte ska bestå av fler än 230 individer bör Sverige ta ansvar för sin del och därmed ligga i det nedre spannet av referensvärdet.