Kammarrätten går på ornitologernas linje – stoppar skarvjakt

Kammarrätten upphäver Länsstyrelsen i Kalmars beslut och säger nej till skyddsjakt efter skarv genom äggprickning. Det rapporterar tidningen Barometern.

Ornitologer stoppar skyddsjakten på skarv i kammarrätten. Foto: Gettyimages

I april 2019 beslutade Länsstyrelsen i Kalmar att ge tillstånd till äggprickning och skyddsjakt på skarv som orsakade allvarlig skada på fiskbeståndet och betydande ekonomiska skador för fiskenäringen. 500 skarvägg skulle få prickas årligen under april till och med juni. Länsstyrelsen hänvisade också till ett uttalande från Naturvårdsverket om att skarven har en mycket livskraftig totalpopulation samt att det finns gott om lämpliga livsmiljöer för artens häckning och födosök. 

Ingen god jaktetik

Men Sveriges ornitologiska förening, Birdlife Sverige, överklagade beslutet då de inte ansåg att äggprickningen uppfyllde kraven på god jaktetik.
”Situationen försvåras av att skarvarnas äggläggningstid inte är synkroniserad varför ägg i närliggande bon kan vara olika gamla.”, skrev Birdlife i överklagandet till förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten avslog organisationens överklagande.

Till nästa instans

Ornitologerna överklagande då till kammarrätten som nu stoppat beslutet. Det skriver tidningen Barometern.
Kammarrätten anser att skarven kan påverka det lokala fiskbeståndet negativt, men anser inte att sambandet mellan skarvens aktivitet och nedgången i kommersiella fiskebestånd är så starkt att skyddsjakt ska kunna medges. Samma sak har Naturvårdsverket sagt i ett yttrande i målet. Naturvårdsverket har också påtalat att det är olämpligt med äggprickning senare än i april, eftersom en allt för stor andel kullar med långt gången fosterutveckling då riskerar att påverkas.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sauer och Blaser återkallar ljuddämpare

Häromåret kom Blaser med ny version av R8 med integrerad ljuddämpare i pipan. Även systerföretaget Sauer tog fram en egen version till 404:an. Men efter kondens- och korrosionsproblem uppmanas nu kunder som köpt vapnen att returnera ljuddämparen.

Ny vargattack i Småland natten mot fredagen

Ännu en vargattack mot får inträffade natten mot fredagen vid fårbesättning i Gislaveds kommun. – Sex får dödades och två får saknas, säger Jens Mattsson vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

Låst läge om drivande hundar i norsk vargjakt

Bevarandeföreningarna i Norge verkar inte få något gehör från regeringen i kravet på att stoppa användningen av drivande hund vid skyddsjakt på varg. Regeringen ställer sig också kallsinnig till kravet från jägare och djurägare, att drivande hund ska få användas även i licensjakten på varg.

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.
ANNONS ▼