Annons
Ny studie: Terrängkörning påverkar djur och natur negativt | Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
2 år sedan ATV
Arkivfoto: Per Jonson
Ny studie: Terrängkörning påverkar djur och natur negativt
Terrängkörningen påverkar lokalt både natur och djurlivet negativt. Det skriver Naturvårdsverket som på uppdrag av Regeringen gjort en studie på terrängkörningens effekter.
Syftet med studien är att tydliggöra den påverkan som terrängkörning har på djur, natur och friluftsliv. Naturvårdsverket konstaterar att det finns mycket forskning som beskriver lokala effekter av terrängkörning, men effekter i ett landskapsperspektiv är svårare att beskriva med säkerhet. Djurs beteende och val av uppehållsområde förändras på grund av terrängkörningen. Detta kan skapa risk för sämre betesområden. Mark och vegetation påverkas främst vid barmarkskörning, men även vid körning på snötäckt mark. Våtmarker är troligen de marker som tar mest skada vid körning på barmark, men även sandmarker. För friluftslivet finns både positiva och negativa effekter av terrängkörning; den bidrar till fina naturupplevelser och ökar tillgängligheten till naturen, samtidigt som den ökade användningen skapar konflikter. Med ökande körning riskerar skadorna och störningar på djur, natur och friluftsliv att öka, skriver Naturvårdsverket. Syftet med regleringsområdena är främst att skydda särskilt känsliga områden i fjälltrakterna. Naturvårdsverket konstaterar att gränsdragningarna över lag är otydliga och i flera fall avviker mot gränserna beslutade av regeringen i terrängkörningsförordningen. De avvikelser från gränserna på originalkartorna som länsstyrelserna gjort har inte heller beslutats av regeringen. I en specialstudie över fjällmarkerna kan en kraftig ökning av körspår ses, framförallt på fjällområdets myrar. Ett program för att minska skadorna från terrängkörning i naturen skapades 2009. Tanken var att få samer att tänka över var och hur de kör, samt minimera skador av kvarstående körning. Programmet har haft effekt avseende båda dessa målsättningar, skriver Naturvårdverket i ett pressmeddelande. Läs hela redovisningen av studien här>>  

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!