Jaktnyheter

”Lösspringande hundar är ett problem”

Lösspringande hundar kan riva vilt. Hos länsstyrelsen förekommer det att djur som förmodas ha rivits av ett vilt djur istället visar sig ha dödats av hund. Foto: Gettyimages

– Lösspringande hundar är ett problem. Det förekommer till exempel vid besiktning av misstänkt rovdjursrivna djur, att vi ser att det är hund det rör sig om, säger Malin Håkansson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

"}}

Håkansson känner till händelsen med hunden och rådjuret i Malmö. Hon kan dock inte uttala sig om ifall hunden själv rivit rådjuret, eller om det varit dött redan när hunden hittade det.

Svårbedömt problem

– Men lösspringande hundar är ett problem. Det förekommer exempelvis vid besiktning av misstänkt rovdjursrivna djur, att vi ser att det är hund det handlar om, säger hon.

– Vår statistik är dock inte fullständig. Vi besiktar bara när djurägaren misstänker vilt rovdjur. Man ska visserligen polisanmäla alla sådana händelser. Men vi har haft svårt att få ut statistik från polisen vilket gör att vi har svårt att bedöma problemets storlek, fortsätter hon.

Malin Håkansson, Länsstyrelsen i Skåne
Malin Håkansson, Länsstyrelsen i Skåne. Foto: Privat

Enligt Malin Håkansson är det vanligt att länsstyrelsen får ta emot klagomål från människor som mött lösspringande hundar i våra naturreservat. Fastän det är förbjudet att ha sin hund lös mellan den första mars och 20 augusti. Resten av året får hundar vara lösa, men bara under förutsättning att man kan hålla dem inom synhåll och att de går att stoppa om man stöter på vilt.

”Är en olägenhet”

– Lösspringande hundar utgör en olägenhet för vilt, tamdjur och hundrädda människor. Så man ska ta bestämmelsen om att man ska ha kontroll över sin hund på allvar – oavsett vad man tänker om sin hund, säger Malin Håkansson.

– Hunden ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det är endast extremt väldresserade hundar som får vara lösa. Helst ska de inte hålla sig längre från sin förare än en meter. Man ska ha så god kontroll över sin lösa hund att det kan liknas vid att man har den i ett osynligt koppel, fortsätter hon.

Håkansson anser sig inte kunna peka ut någon hundras som garanterat inte skulle ta upp jakten på vilda djur.

– Det är inte bara jaktraser som är intresserade av vilt. Det förekommer bland alla raser. Jag ser ingen hundras som inte kräver kontroll, avslutar hon.