Jämthundsägare ska säga sitt

Under 2017 ska Svenska Älghundklubben och Svenska Jämthundklubben uppdatera det så kallade RAS dokumentet för jämthund. Nu vill man ha hjälp av jämthundsägarna.

Via en webundersökning får nu jämthundsägarna möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur rasen ska formas i framtiden. Foto: Holger Nilsson.

Via en webundersökning vill man att jämthundsägarna ska svara på frågor om injagning, jaktprov, utställning, sjukdomar och annat.

Här får också jämthundsägarna möjlighet att se sina synpunkter på dagens jämthund, men även lyfta fram idéer och önskemål om hur man vill forma jämthunden i framtiden.

När man svarat på frågorna får man en länk till statistik på hur andra svarat i olika frågor.

Här är en länk till enkäten>>

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser