Jaktnyheter

Jakthundsfrågor allt viktigare

Foto: Per Jonson
De senaste åren har vargen varit ett vanligt samtalsämne när vi diskuterat jakthundar och hotet mot vår löshundsjakt i Norden. Men frågorna runt våra jakthundar är betydligt många fler och komplexa oavsett vilken ras vi föredrar att jaga med.
En viktig del i arbetet med att värna om våra jakthundar och utveckla dem är den konferens för jakthundsklubbar som varje år arrangeras av Svenska Jägareförbundet och Svenska Kennelklubben.

Etik och hundar

Genom åren har vi haft många diskussioner om hur vi använder våra jakthundar och det är viktigt att vi även fortsättningsvis arbetar för en hög etik vid all hundjakt. Om vi tummar på den kan konsekvenserna bli ödesdigra och försvåra hundanvändningen i framtiden. Vid jakthundskonferensen nyligen lyftes bland annat hotet från aktivister som framför allt stört och terroriserat Svenska Stövarklubbens mästerskap för rävhundar. Det här är naturligtvis inte acceptabelt, men ingenting tyder på att det varit några engångsföreteelser. Det är med andra ord viktigt att jakthundklubbarna kan byta erfarenheter även på detta plan för att aktivister inte ska förstöra våra hundtävlingar.

Inte stannar

Det är också mycket viktigt att jakthundklubbarna når ut till sina medlemmar om vilka hot som finns mot hundanvändningen och att etiken är viktig. Om det finns inslag i sättet hur vi jagar med hund är det bättre att vi själva agerar och styr upp problemen än att någon annan tar initiativet. Detta är självklart ett ansvar som även varje hundägare och jaktlag har.

Mår bra

I stort kan man säga att de svenska jakthundarna mår mycket bra. Oavsett ras kan man säga att vi aldrig haft så bra och friska hundar som nu. Svenska Kennelklubben talar sig varma för de RAS-dokument som alla rasklubbar ska ha. Dessa dokument är naturligtvis jätteviktiga för att kunna sätta upp en målsättning för både rasens exteriöra utveckling, bekämpning av sjukdomar och hur ett seriöst avelsarbete ska utföras nu och i framtiden. Och för ett bra avelsarbete krävs också jaktprov som är ett viktigt verktyg för att avla på rätt individer. En enkät vid konferensen visade också att jakthundsfolket värderade mentalitet och jaktlust högst för en jakthund. Men oavsett hur hunden jagar är det alltid hundägaren som bär det yttersta ansvaret.