Jaktnyheter

Jägareförbundet kämpar vidare för att stoppa vårbocksjakt i hela landet

Jägareförbundet jobbar vidare för att stoppa beslutet om jakt på vårbock i hela landet. Foto: Gettyimages

Jägareförbundet fortsätter att uppvakta regeringen om att stoppa jakt på vårbock i hela landet. I ett brev till näringsdepartementet begär förbundsordförande Peter Eriksson att regeringen återkallar sitt beslut.

"}}

– Vårt förslag är att utöka jakten försiktigt och tillåta jakt på vårbock i län som gränsar till de län där jakten får bedrivas idag. Går det bra kan man gå vidare och utöka med nya län, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Jaktjournalen berättade i slutet av januari att landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och regeringen står fast vid beslutet om vårbocksjakt i hela landet. Se länk till artikel längst ned.

Träff med ministern

Sedan dess har Jägareförbundet arbetat ytterligare för att beslutet rivs upp. Förbundsordförande Peter Eriksson har exempelvis träffat ministern.

Det är framförallt från den södra landsändan av Sverige som det kommit kraftig kritik mot jakt på vårbock.

– Där finns en helt annan ägosplittring än längre norrut, många små fastigheter och mycket mer kommersiell jakt. Det finns en rädsla för att kvalitéten och medelåldern bland bockarna sjunker, säger Daniel Ligné.

Finns det någon annat fall där Jägareförbundet drivit på för att stoppa nya jakttider?
– Jag har fått frågan förut och det finns några liknande exempel. Vi har sagt nej till skyddsjakt året om på mink. Vi vill ha vanlig jakttid, av djurskyddskäl. Vi har också varit kritiska till skyddsjakt på hjortkalvar året om på enskilds inivitativ. Brunstuppehåll i jakten är också en typ av exempel på det, svarar Daniel Ligné.

Han konstaterar dock att synen på vårbocksjakt ändrats i förbundet – för sex-sju år sedan tog förbundsstämman beslut att ställa sig bakom jakt på vårbock i hela landet.

Gissar på ”begravning”

Nu har regeringen skickat ärendet med Svenska Jägareförbundets begäran vidare till Naturvårdsverket för handläggning.

”Enligt 2 § tredje stycket jaktförordningen (1987:905) ska Naturvårdsverket minst en gång vart sjätte år se över de jakttider som regleras i förordningen och vid behov föreslå ändringar till regeringen. Regeringskansliet överlämnar ärendet till Naturvårdsverket för vidare hantering”, står det i regeringens brev till Naturvårdsverket.

Daniel Ligné anar att de därmed inte kommer att ske några snabba förändringar i beslutet.

– Jag gissar att Naturvårdsverket begraver vår begäran till nästa jakttidsutredning om fem år. Det är ju inte verket som beslutar om nya jakttider, utan de lämnar förslag och regeringen beslutar, säger Daniel Ligné.