Jaktnyheter

Vårjakt på bock – Regeringsbeslut står fast trots jägarprotester

Regeringen har inga planer i dag om att riva upp vårbockjakten. Foto: Per Jonson

Flera av Svenska Jägareförbundets länsföreningar i södra delarna av landet har protesterat mot de nya jakttiderna för råbock. Även förbundsordföranden har krävt att beslutet ska rivas upp. Men Regeringen har inga planer på detta säger landsbygdsministern i en kommentar i dag.

"}}

Kronobergs län, Skånes län och Blekinges län drev redan i förarbetet till nya reviderade jakttider, linjen att vårbockjakt inte bör bli verklighet i landets södra del.

Länsföreningarna menar att den utökade jakttiden kommer drabba rådjurstammarna i denna delen av landet hårt eftersom jakttrycket på bock kommer öka. Jämfört med de delar i landet där vårbocksjakt redan nu bedrivs ser förutsättningarna helt annorlunda ut i södra Sverige. Jaktmarkerna är mindre och jakttrycket högre, menar företrädare för länsföreningarna.

– Södra Sverige har många extremt små jaktenheter och en stor mängd gästjägare som enkom kommer för att jaga råbock. Det gör att en redan väldigt stor avskjutning av råbock kommer att öka ytterligare, vilket blir förödande säger Bill Nelson, ordförande Jägareförbundet Kalmar län.

Länsordföranden i grannlänet Kronoberg, Ewert Frisk är inne på samma linje.

– Det är en enorm utmaning att förvalta vilt med många små fastigheter och en stor mängd jägare. Viltet är en resurs men den är inte outtömlig, säger han i ett uttalande.

Ingen skyldighet

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister har dock inga planer på att riva upp den beslutade jakttiden.

– Regeringens beslut om jakttider bygget på omfattande underlag från Naturvårdsverket. När det gäller vårbocksjakt framförde flera instanser, där bland annat SLU, att vårjakt kunde införas i samtliga län och att det saknades negativa erfarenheter av vårjakt. Beslutet att möjliggöra jakt på vårbock innebär inte någon skyldighet att bedriva jakt då det är frivilligt och upp till jägaren, säger hon.

Enligt landsbygdsministern har Regeringen uppmärksammats på Svenska Jägareförbundets nya krav, men hon menar att Regeringen tog ställning till frågan om vårbockjakt efter ett omfattande underlag och remissvar.

– Erfarenheterna från de fem län där vårbocksjakt har varit tillåtet under de senaste 30 åren visar på ingen dokumenterad negativ inverkan på rådjursstammen.

Vilken är din inställning till vårjakt på råbock i hela landet?

– Rådjursstammen är stark och livskraftig och förekommer i stabila eller ökande populationer i alla län. Jakten får enbart bedrivas som smyg- och vaktjakt vilket innebär en liten störning för annat vilt. Det ska även pågå under perioden på jakt efter exempelvis vildsvin och bäver. Processen med de nya jakttiderna har varit omfattande och det är viktigt att vi har en långsiktigt system för ändring av jakttider. Regeringen öppnar upp för vårbocksjakt med start nu till våren och vi kommer att följa utvecklingen noggrant.