Infekterad strid i Sametinget om varg i renskötselområdet

Vargfrågan har blossat upp till en infekterad konflikt i Sametinget, som pågår just nu i Tärnaby. Jakt- och fiskesamerna kräver att ordförandena i Sametinget och rennäringsnämnden avgår.

Håkan Jonsson är ordförande i Jakt- och fiskesamerna och tycker att Sametinget inte agerat tillräckligt i vargfrågan. Här fotograferad framför det pågående Sametinget i Tärnaby.

Det är Naturvårdsverkets beslut att tillåta vargrevir med valpar i renskötselområdet, vilket Jaktjournalen rapporterat om här, som fått det att hetta till på Sametinget.

– Man har inte varit nog aktiva för att se till att vi inte får varg i renskötselområdet. Det räcker inte att reagera på förslaget i efterhand – man skulle ha fört en proaktiv dialog med Naturvårdsverket, säger Håkan Jonsson, ordförande i Jakt- och fiskesamerna, till Jaktjournalen.

Under förmiddagen lämnade partiet in en skrivelse med en misstroendeförklaring riktad mot Sametingets ordförande Per-Olof Nutti och rennäringsnämndens ordförande, Marita Stinnerbom.

– 15 av 31 ledamöter i Sametinget stödjer kravet på deras avgång. Det är våra 9 ledamöter plus några politiska vildar och företrädare för andra samiska partier. Hur det går avgörs i eftermiddag när det blir omröstning, säger Håkan Jonsson.

Sympatiserar med rennäringen

På vargvärnarsidan framhålls att samer inte är någon enhetlig grupp och att jakt- och fiskesamer inte har någon konflikt med vargen. Varför har ni reagerat så hårt på beslutet om vargrevir i renskötselområdet?

– Det är riktigt att vi inte har renar och berörs på det sättet. Men vi sympatiserar naturligtvis med rennäringen, svarar Håkan Jonsson.

Jakt- och fiskesamerna bildades eftersom många icke renskötande samer känner sig diskriminerade. Bland annat vill man ha tillbaka jakt- och fiskerätten.

Partiet är det största inom Sametinget. Håkan Jonsson satt som ordförande i Sametinget mellan 2013 och 2017.

– Då hade vi heller inga beslut om att varg skulle finnas i renskötselområdet, säger Håkan Jonsson.

Jaktjournalen har inte lyckats nå Per-Olof Nutti och Marita Stinnerbom för en kommentar.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sköt ko och tog ut foster

Jägaren ska ha skjutit på två kor. Den ena dog och den sprättade han upp och tog ut ett foster ur. Den andra kon skadesköts och fick avlivas.

Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.
ANNONS ▼

Annonser