Jaktnyheter

Här är området som ska stängslas in

Kärnområdet där vildsvin infekterade med afrikansk svinpest, hittats, ska stängslas in. Bildmontage, karta Jordbruksverket/Arkivfoto: Getty Images

Ytterligare fyra positiva fall av afrikansk svinspest har konstaterats i Fagersta. EU-experter har nu varit på besök och rekommenderar att stängsel kommer upp inom den närmaste tiden.

Under eftermiddagens pressträff med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, kunde myndigheterna berätta att inga nya vildsvinskadaver hittats sedan igår.

Däremot har testningen av påträffade kadaver gett fyra nya positiva resultat. Totalt har ASF nu påträffats på 41 av 51 undersökta vildsvin.

 Jan Cedervärn, överdirektör och ordförande i Jordbruksverkets krisorganisation, berättade att kärnområdet som det idag fattat slutgiltigt beslut om att stängsla in, är en tiondel av den smittade zonen.

– Vi får mycket frågor men kan i dagsläget inte säga exakt hur stängslen ska dras, säger Cedervärn.

– I början på nästa vecka kommer vi ta kontakt med de markägare som är berörda. Det är viktigt för oss att det går snabbt men vi behöver också göra saker i rätt ordning, säger Jan Cedervärn.

Jordbruksverkets karta över det området som ska stängslas in.
Här kan du se kartan högupplöst.

Begränsat område

Statsepizootolog Karl Ståhl förklarar att alla smittade grisar har påträffats inom kärnområdet, vilket är positivt.

I veckan har de haft besökt av EU-experter från Italien, Litauen och Belgien, som delat med sig av sina slutsatser och rekommenderat hur de tycker att arbetet ska fortskrida.

– De gör samma bedömning som vi. Att vi har bra möjlighet att bekämpa smittan men man måste göra det ganska så snabbt. Det är viktigt att komma så långt som möjligt innan nästa vår då en ny omgång kultingar föds, säger Karl Ståhl.

– De stegen som är viktiga är att vi fortsätter kartlägga smittans spridning, vilket vi gör nu med hjälp av jägarna. Steg två är avgränsningen, säger Ståhl.

Kärnområdet ska alltså stängslas in för att förhindra att infekterade grisar rör sig ur området. Enligt EU-experterna bör staketet vara upp inom de närmaste två-tre månaderna.

– Sedan handlar det om att minska vildsvinsstammen utanför det instängslade området. Sedan inne i området. Inne i området kommer viruset att jobba på och själv minska stammen, säger Karl Ståhl.