Jaktnyheter

Förbundsordförande får föreläggande på alla sina hundar

Rätten finner att länsstyrelsen ska utfärda ett nytt föreläggande som avser alla parets hundar. Foto: Gettyimages

Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson och hennes partner fick efter en incident i våras föreläggande på två av sina hundar. Beslutet överklagades och enligt en nyligen avkunnad dom i förvaltningsrätten i Umeå får nu paret föreläggande om alla sina sex hundar.

"}}

Det var i våras en sällskapshund attackerades av två av Solveig Larssons hundar. Sällskapshunden fick avlivas på grund av sina skador. Vid en granskning av Jaktjournalen visade det sig dessutom att hundar från Solveig Larsson och hennes partner varit inblandade i flera incidenter de senaste åren.

I kölvattnet av vårens attack förelades de två aktuella hundarna med särskilda restriktioner. All rastning ska ske med munkorg. De får inte rastas tillsammans med andra hundar utan ensamma och de ska endast rastas av personer med fysik nog att kunna hålla tillbaka dem.

Rätten bifaller delvis överklagan

Länsstyrelsen beslut överklagades till förvaltningsrätten av den drabbade hundägaren samt en närstående som ville undersöka om de hade talerätt i ärendet när beslutet inte berör dem direkt. De ville att paret ska beläggas med i första hand hundförbund och i andra hand med ett förläggande på alla sina hundar och inte bara de två som i våras attackerade sällskapshunden.

Förvaltningsrätten anser att den drabbade hundägaren har talerätt, men att ett hundförbud är ett för kraftigt ingrepp och inte står i paritet till de incidenter som skett. Däremot menar förvaltningsrätten, med tanke på historiken av händelser i bygden, att länsstyrelsen ska utfärda ett nytt föreläggande som avser alla parets sex hundar.

Det är väldokumenterat att olika hundar som tillhört Solveig Larsson och XXX återkommande har orsakat skada och avsevärda olägenheter. Det får därför anses motiverat att föreläggandet även ska omfatta Solveig Larssons och XXX övriga hundar.