Jaktnyheter

Efter polisens kritik: Nu svarar Naturvårdsverket

Jakt med halvautomater ät tillåtit men idag säger reglerna att de inte får vara för militärlika. Det vill Naturvårdsverket nu ändra på, något som polisen är kritiska till. Arkivfoto: Per Jonson

Chefen på polisens nationella skjutvapencenter, Isabelle Thorén, har i bland annat Jaktjournalen riktat hård kritik mot att Naturvårdsverket vill tillåta militärlika halvautomatiska vapen vid jakt. Men verket menar att det handlar om att reglerna ska vara förutsägbara.

Halvautomatiska kulgevär av civil typ, ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt, och som till konstruktion och utseende avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt – förutom vad gäller omladdningsfunktionen – får användas vid jakt

”Halvautomatiska kulgevär av civil typ, ursprungligt konstruerade och tillverkade för jakt, och som till konstruktion och utseende avser att efterlikna konventionella, manuellt omladdade kulgevär för jakt – förutom vad gäller omladdningsfunktionen – får användas vid jakt”

Så lyder stycket i Naturvårdsverkets föreskrifter om jaktvapen som myndigheten nu valt att plocka bort när föreskrifterna uppdateras 1 augusti.

Polisen kritisk

Skrivningen har i praktiken inneburet att halvautomatiska vapen som ursprungligen konstruerats för militärt bruk eller som efterlikna militära vapen inte har varit tillåtna, något de blir när nu skrivningen tas bort.

Läs mer: Militärlika vapen föreslås bli tillåtna – polisen kritisk

Jaktjournalen har tidigare berättat att Polisen är väldigt kritiska till det här.

– Det motverkar vårt arbete på så sätt att vi vill begränsa de vapen som är attraktiva för kriminella och det är de här vapnen. Nere i Europa förbjuder man dem istället, har Isabelle Thorén, chef på polisens nationella skjutvapencenter, tidigare sagt till jaktjournalen.

Bara jaktligt motiverade krav

Men Naturvårdsverket går efter polisens kritik nu på sin hemsida ut och förtydligar sitt beslut. Helena Busk, handläggare på viltförvaltningsenheten, bekräftar att man lagt ut texten efter polisens kritik. Naturvårdsverket menar att man har goda skäl till sin bedömning.

”Vår uppfattning är att de bestämmelser som nu tas bort medfört svåra gränsdragningar, bland annat då det ofta är komplicerat att reda ut vad som menas med civil typ och vad ett visst vapen ursprungligen konstruerats för. Att bedöma utseendet på ett vapen är också problematiskt. Ett skäl till det är att det sker en ständig utveckling av vapen.”, skriver man på hemsidan.

Myndigheten menar att det handlar om att bestämmelserna ska vara förutsägbara och bara ställa krav som är jaktligt motiverade.

”Vi vill därför ha fokus på vapnens faktiska egenskaper som också är enklare att bedöma. Därför finns det krav på magasinskapacitet, piplängd med mera. ”

De nya föreskrifterna börjar att gälla 1 augusti och fram tills dess gäller de gamla.

Läs mer: Polisen ändrar sig: Omstridda vapen nu ok för jakt