Debattreplik, Yngwe: Ursäkta om jag utryckte mig slarvigt om varglag

Centerpartisten Kristina Yngwe svarar nu på kritiken från jägaren och landsbygdsbon Anders Lindell. Frågan handlar i grunden om vad Centerpartiet säger om M-, SD-, och KD-kravet på att antalet vargar i miniminivån ska sänkas.

Kristina Yngwe svarar idag i vargdebatten. Foto: Gettyimages och Riksdagen, fotomontage

Den här debatten började med att Jaktjournalen frågade Kristina Yngwe vad Centerpartiet säger om kravet från M, SD och KD, att miniminivån på den svenska vargstammen ska sänkas till 170 vargar.

Jägaren och Landsbygdsbon Anders Lindell reagerade på Yngwes svar och undrade vilken lag om vargar hon menade och efterlyste att politikerna tar tillbaka makten över vargförvaltningen.

Nedan svarar Kristina Yngwe på kritiken från Anders Lindell:

Ber om ursäkt

Anders Lindell har helt rätt i att det inte finns någon specifik svensk lag som reglerar antalet vargar, och jag ber om ursäkt om jag i intervjun uttryckte mig slarvigt och därigenom skapat missförstånd.

Det jag hänvisar till är propositionen 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik där riksdagen fattade beslut att gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen i Sverige ska vara 170-270 individer.

När detta beslut fattades av riksdagen var det nog många som, likt dåvarande landsbygdsministern, hoppades att det äntligen skulle bli ordning och reda i svensk rovdjursförvaltning.

Växande frustration

Vi kan idag konstatera att så inte är fallet. Snarare växer frustrationen och misstron för en förvaltning som i många delar av landet havererat.

Istället för en förvaltning som bygger på lokal delaktighet och legitimitet hos de människor som påverkas av vargen i sin vardag har vi idag en förvaltning där människor upplever en maktlöshet och att besluten fattas över deras huvuden.

Även om det precis som Anders Lindell påpekar, inte finns en specifik varglag så finns ett antal olika lagar, regler och vägledningar som reglerar licensjakt och skyddsjakt och därigenom möjligheten att verkställa det beslut som riksdagen fattade 2013 både vad gäller antal och koncentration.

Mer noggrann

Ska förvaltningen förbättras tror jag det är framförallt här som förändringarna måste ske. Det handlar t ex om hur socioekonomiska faktorer bättre måste vägas in i beslut om skyddsjakt, att förtydliga och förstärka viltförvaltningsdelegationernas befogenheter och ansvar, inrätta en viltmyndighet som får det nationella ansvaret för rovdjursförvaltningen istället för Naturvårdsverket.

Jag tackar Anders Lindell för hans önskemål om förtydligande, och ska se till att vara betydligt mer noggrann hur jag uttrycker mig vad gäller propositioner, lagar, förordningar etc så att vi kan ha en debatt om rätt saker, dvs hur vi ser till att skapa en vargförvaltning som till skillnad mot dagens faktiskt fungerar.

Kristina Yngwe
Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet
Riksdagsledamot för Centerpartiet, Skåne läns Södra

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.
Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sauer och Blaser återkallar ljuddämpare

Häromåret kom Blaser med ny version av R8 med integrerad ljuddämpare i pipan. Även systerföretaget Sauer tog fram en egen version till 404:an. Men efter kondens- och korrosionsproblem uppmanas nu kunder som köpt vapnen att returnera ljuddämparen.

Ny vargattack i Småland natten mot fredagen

Ännu en vargattack mot får inträffade natten mot fredagen vid fårbesättning i Gislaveds kommun. – Sex får dödades och två får saknas, säger Jens Mattsson vid länsstyrelsen i Jönköpings län.

Låst läge om drivande hundar i norsk vargjakt

Bevarandeföreningarna i Norge verkar inte få något gehör från regeringen i kravet på att stoppa användningen av drivande hund vid skyddsjakt på varg. Regeringen ställer sig också kallsinnig till kravet från jägare och djurägare, att drivande hund ska få användas även i licensjakten på varg.

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.
ANNONS ▼