Debattreplik: Kristina Yngwe (C) svarar igen om 170 vargar

Centerpartisten Kristina Yngwe försöker nu förtydliga hur hennes parti ser på kravet om 170 vargar, som föreslagits som miniminivå av KD, M och SD.

Vargdebatten mellan centerpartisten Kristina Yngwe och jägaren och landsbygdsbon Anders Lindell fortsätter.

Den här debatten började med att Jaktjournalen frågade Kristina Yngwe vad Centerpartiet säger om kravet från M, SD och KD, att miniminivån på den svenska vargstammen ska sänkas till 170 vargar.

Jägaren och Landsbygdsbon Anders Lindell reagerade på Yngwes svar och undrade vilken lag om vargar hon menade och efterlyste att politikerna tar tillbaka makten över vargförvaltningen.

Kristina Yngwe svarade och bad om ursäkt för att hon uttryckt sig otydligt.

Anders Lindell tyckte i alla fall inte att Kristina Yngwe svarat och återkom med en debattreplik där han efterfrågade ett tydligt svar om 170 vargar.

Nedan svarar Kristina Yngwe igen:

”Lägre delen av intervallet”

Anders Lindell frågar hur vi ser på 170 vargar i Sverige. Som jag redan svarat i den intervju som Lindell hänvisar till är 170 vargar redan en siffra som Centerpartiet står bakom i och med den referensnivå på 170-270 individer för gynnsam bevarandestatus som riksdagen fattade beslut om 2013.

Givet att acceptansen för förvaltningen idag är låg bland många av de människor som berörs av vargen i sin vardag så bör vi lägga oss på den lägre delen av det av riksdagen beslutade intervallet. Att lagstifta om ett sänkt spann till 170 vargar bedömer vi dock som en väldigt lång och omständlig väg att gå. Därför anser vi att det är viktigast att lägga fokus på vad vi kortsiktigt kan göra för att få en bättre fungerande förvaltning.

Delar frustrationen

Det leder oss in på Anders Lindells andra fråga – vad Centerpartiet gör för att ansvariga myndigheter ska följa riksdagens beslut. Jag delar den frustration som Lindell ger uttryck för. Inom alltför många områden så agerar myndigheter på tvärs emot den politiska viljan. Med den förvaltningsstruktur som Sverige har, med fristående myndigheter, så är detta en stor skuta att vända men för svensk demokrati är detta ett arbete som måste göras.

Tar vi vargförvaltningen specifikt så har Centerpartiet under den allmänna motionstiden i höstas lämnat ett antal förslag i vår jaktmotion för hur denna kan förbättras, och hoppas få stöd för dessa när motionerna hanteras under våren. Vi har också under våren haft ett runda bords-samtal i riksdagen med olika aktörer för att konkretisera ytterligare vad politik och myndigheter behöver göra för att få en fungerande förvaltning, och kommer fortsätta driva dem gentemot regeringen vid varje givet tillfälle.

Jag uppskattar Anders Lindells engagemang kring Centerpartiets rovdjurspolitik, och bjuder gärna in Lindell till riksdagen under våren för att fortsätta diskussionerna.

Kristina Yngwe
Ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet
Riksdagsledamot för Centerpartiet, Skåne läns Södra

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼