Jaktnyheter

Danska jägare vill ha bort strikt skydd av varg

Danmarks Jägarförbund tar strid mot EU:s skyddsregler för varg. Foto: Gettyimages
Danmarks Jägarförbund vill ha bort de speciella skyddsreglerna för varg – men även för bäver. Vargen är inte längre en hotad djurart, anser förbundet.
Landbrugsavisen rapporterar att Danmarks Jägarförbund vill att EU-kommissionen ändrar vargens skyddsstatus. ”I många regioner av EU är koncentrationen av varg ohållbart hög, vilket resulterar i stigande konflikter, ekonomiska tapp för markägare, dräpta hundar och lokal påverkan på viltet”, skriver Danmarks Jägarförbund. Föreningen anser det djupt beklagligt och oansvarigt av EU-kommissionen, att de stränga skyddsreglerna för varg, men också för exempelvis bäver, kvarstår trots den utveckling stammarna haft i Europa och de nordiska länderna.