Jaktnyheter

Uppdaterad: Vargar och hybrider får skjutas i Sörmland

Foto: Länsstyrelsen
Södermanland (JJ) Hela flocken vargar och hybridvalpar får avlivas i Södermanland. Det beslutade länsstyrelsen på tisdagen.
Det blir två former av skyddsjakt: En ”samordnad” jakt där alla jägare med jakträtt inom tre älgskötselområden får delta, och en riktad jakt där bara speciellt utvalda jägare får delta. Hela flocken får avlivas, även de vuxna vargarna. Länsstyrelsen skriver: ”Vid skyddsjakt är det viktigt att väga nytta mot skada. Försvåras skyddsjakten efter hybriderna genom begränsningar i utformandet av beslutet riskeras jaktens genomförande och därmed den skandinaviska vargstammens genetik genom inblandning av hund. Länsstyrelsens samlade bedömning är därför att skyddsjakten ska omfatta både hybrider mellan varg och hund samt vuxna vargar i området. Det är avgörande för skyddsjaktens praktiska utförande och för att vargtiken har uppvisat ett oönskat beteende genom att para sig med hund.”

Vill inte avskräcka jägare

Johan Varenius på länsstyrelsen i Södermanland förklarar att även de vuxna vargarna får skjutas, för att jägare inte ska känna sig rädda att delta i jakten. – Det är svårt att se skillnad på en hybridvalp och en vuxen varg. Vi vill inte att det ska avskräcka jägare från att delta och därför är både de vuxna vargarna och hybriderna lovliga att skjuta, säger Johan Varenius. När det gäller vargtiken vill man ha bort henne eftersom hon parat sig med en hund. – Det är ett oönskat beteende och det är inte osannolikt att hon gör det igen, säger Johan Varenius.

Inte tillåtet med ”riktad jakt”

Jakten på vargarna får ske vid all vak- och smygjakt och ordnad jakt som bedrivs i det cirka 30 000 hektar stora området. – Det betyder att det inte är tillåtet att arrangera riktad jakt efter hybriderna och vargarna. De får skjutas i samband med annan ordnad jakt, säger Johan Varenius. Jakten får starta redan på onsdagen den 25 oktober och pågå som längst till den 28 februari. Undantag i den samordnade skyddsjakten är att hybriderna och vargarna får jagas dygnet runt och med fast och rörligt ljus. För den riktade skyddsjakten gäller också att jakten får bedrivas på annans mark. Har ni sett över säkerheten för er personal, med tanke på det hat ett sådant här beslut sannolikt utlöser bland vargvänner? – Ja, svarar Johan Varenius. Det var på sensommaren som länsstyrelsens kamera i området fick bilder på det man först trodde var vargvalpar. Bilderna visade dock osedvanligt mörka valpar och DNA-prov visade att de sannolikt är första generationens hybrider, alltså korsning mellan hund och varg. Det finns en stor rädsla hos myndigheterna för att hundgener sprider sig i vargstammen och därför har beslut om skyddsjakt nu fattats.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21

Den blå linjen visar området där vargar och hybrider får jagas norr om Katrineholm. Karta: Länsstyrelsen