Jaktnyheter

617 vargattacker på hund 1995-2018 i Sverige-Norge

Det är vanligast att älghundar och harhundar blir attackerade av varg.
Från 1995 till maj 2018 attackerades 617 hundar i Sverige och Norge av varg. 400 av hundarna dog.
Det är norska Miljödirektoratet som gett olika forskargrupper i uppgift att studera en rad vargfrågor. Norska institutet för naturforskning, NINA, har gjort en sammanställning av antalet vargattacker på hundar. De allra flesta hundarna attackeras av varg under perioden september till december och det är älghundar och harhundar som är mest utsatta. Forskarna konstaterar att en del vargflockar, och enskilda vargindivider, är mer aggressiva på hundar än andra vargar. Det är också ett mönster som NINA-forskarna anser bekräftas av studier i USA och Finland. Under åren 1998 till 2017 skedde i genomsnitt 30,6 vargattacker årligen på hundar i Skandinavien. Den norska siffran var 6,8 årligen. Här kan du läsa de rapporter Miljödirektoratet fått från olika forskargrupper.