Annons
11 tidigare anmälningar mot JRF-ordförandens hundar - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
2 år sedan hundattack
Boende i bygden känner sig begränsade och är oroliga för sin djur. Foto: Gettyimages
11 tidigare anmälningar mot JRF-ordförandens hundar
Boende i bygden är rädda

I början av april avled en sällskapshund efter en attack av Solveig Larssons hundar. Men det är inte första gången. Sedan 2019 har JRF-ordförandens jakthundar anmälts till länsstyrelsen tolv gånger.

Tio döda får, skrämda nötkreatur och nu två döda sällskapshundar. Det är några av de händelser Solveig Larsson och hennes mans jakthundar varit inblandade i de senaste åren.

Paret har ett flertal jämthundar samt ytterligare några hundar registrerade på sig och de bor i en liten by i Västerbottens inland ett stenkast från Umeälven. Bland boenden i närområdet har deras hundar gett upphov till flera obehagliga händelser de senaste åren.

Många anmälningar

Totalt finns tolv anmälningar diarieförda hos länsstyrelsen i Västerbotten. Flertalet inkom under 2019. Anmälningarna berör både obehagliga möten med lösa hundar men också rena angrepp på tamboskap.

I slutet av april 2019 kom två jämthundar in på tomten till en kvinna i en grannby. På tomten fanns hennes sällskapshund. De två jämthundarna attackerade hunden vars liv inte gick att rädda. Kvinnans då elvaåriga dotter bevittnade händelsen.

En knapp månad tidigare fick totalt sju får fått avlivas till följd av skador orsakade av en hund som ägs av paret.

Både attacken mot sällskapshunden och samt angreppen mot fåren polisanmäldes av de drabbade och djurskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västerbotten fick till uppgift att handlägga ärendena.

Nya incidenter

Under hösten 2019 dyker det upp nya anmälningar mot paret. En jämthund har jagat nötkreatur i en hage. Vid ett annat tillfälle har en lös jämthund sprungit runt i byn.

Den 24 oktober har samma kvinna som drabbades i början av april nu i år ett otrevligt möte när en av parets jämthundar cirklade runt henne med raggen rest. Den gången skedde ingenting, men händelsen beskrivs i en anmälan till länsstyrelsen som olustig.

– Det var en fruktansvärd upplevelse, vi måste få stopp på det här det har varit så många incidenter under lång tid, säger kvinnan.

Senare samma höst inkommer fler anmälningar till länsstyrelsen. I november får tre dräktiga tackor avlivas på grund av skador som uppkommit efter en attack från en jämthund.

I december sker ett möte mellan Solveig Larsson, två jämthundar och en tjej på ponny. I anmälan till länsstyrelsen kan man läsa att tjejen på hästen kände sig rädd och föräldrarna var oroliga för säkerheten.

Avlivade

Efter attacken mot sällskapshunden våren 2019 beslutade paret att två jämthundar skulle avlivas. Länsstyrelsen som handlagt alla ärenden beslöt i januari 2020 att det skulle avslutas och skriver:

”Länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckliga skäl att besluta om föreläggande eller förbud enligt lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. ”

Solveig Larsson har fått möjligheten att kommentera anmälningarna men väljer att avböja.

– Jag lämnar inga kommentarer för ärendena är avslutade och det är ingenting som anses vara något att lyfta, säger hon.

Handläggning pågår

För de boende i bygden är dock inte ärendena avslutade. Händelsen i början av april i år visar tydligt att problematiken kvarstår.

Kvinnan som drabbades menar att det finns ett kollektivt trauma i bygden.

– Vi måste kunna bo kvar här och leva ett tryggt liv. När man väljer att bo här på landsbygden vill man ju känna frihet att gå ut i skog och mark.  Vuxna och framförallt våra barn ska kunna gå ut med sina hundar utan att känna rädsla. Vi är jättemånga som har hund och andra djur här i byn. Man måste kunna få driva ett småskaligt jordbruk med djur som höns och får utan att känna oro. Så som det är nu kan man inte leva det liv man vill fullt ut, säger hon.

På Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar enhetschefen på djurskyddet Kajsa Berggren att händelserna i de små byarna har uppmärksammats på myndighetsnivå.

– Avslutade ärenden handlades av länsstyrelsen i Norrbotten så dem kan jag inte kommentera. Men vi har öppnat både ett djurskyddsärende och ett tillsynsärende och vi jobbar med detta nu. Vi ser att det är ett problem, säger Kajsa Berggren.

Tidslinje

April 2019 Jämthund attackerar sju får i en hage. Alla får avlivas. Det finns också uppgifter om en attack på får 2017. Då avlivades en tacka och ytterligare sex fick veterinärvård.
April 2019 Två jämthund biter en sällskapshund så illa att den får avlivas. Händelsen sker inne på tomten till ägaren av sällskapshunden. Händelsen polisanmäls.
April 2019 Polisanmälan mot paret. I anmälan beskrivs hur hundarna springer lösa och uppträder aggressivt mot sin omgivning.
Oktober 2019 Lös jämthund har jagat kvigor och kor i en hage.
Oktober 2019 Lös jämthund springer runt i byn.
Oktober 2019 Kvinna har ett obehagligt möte med en lös jämthund under promenad. Jämthunden reste ragg och sprang runt hennes kopplade hundar.
November 2019 En lös jämthund har skällt på kor och rört sig på gårdsplan.
November 2019 En lös jämthund har bitit tre dräktiga tackor som får avlivas på grund av skador. Anmälan till länsstyrelsen görs först i februari 2020.
December 2019 Flicka på häst upplever ett obehagligt möte med Solveig samt två kopplade jämthundar under en ridtur.
Februari 2020 Orosanmälan från boende i en grannby som är orolig både för sina barn och djur efter flera år av incidenter parets hundar.
Februari 2020 Ägare till dödade får kontaktar länsstyrelsen och undrar hur länsstyrelsen agerar. Fårägarna bearbetar fortfarande traumat.
April 2021 Två jämthundar attackerar en kopplad sällskapshund. Hunden får svåra skador och avlivas hos veterinär. Händelsen är polisanmäld.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1§ Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

8§ Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

14§ Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.

15§  Länsstyrelsen får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund.

Vid bedömningen av om ett hundförbud bör meddelas ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott där han eller hon har använt en hund som vapen eller vid upprepade tillfällen har varit föremål för föreläggande eller förbud enligt 8 § eller har haft hand om en hund som har omhändertagits enligt 11 §.

Hundförbud ska inte meddelas om det är uppenbart att de omständigheter som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att upprepas.

Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!