Vill förbjuda bly i ammunition

Stockholm (JJ) BirdLife Sverige hävdar att blyförgiftning är den främsta dödsorsaken till havsörn och kungsörn. Nu vill man få ett förbud för bly i ammunition.

Enligt BirdLife Sverige är blyammunition våra örnars vanligaste dödsorsak. Foto: Istock.

I senaste numret av Vår Fågelvärld, som ges ut av Sveriges Ornitologiska Förening och BirdLife Sverige, ifrågasätter ansvarige utgivaren Anders Wirdheim bly i ammunition. Han menar att den vanligaste dödsorsaken för våra örnar är blyförgiftning.

Örnarna får i sig bly när de äter slaktrester eller skadskjutna djur.

”– Det räcker med några få hagel eller några fragment av en kula för att döda en örn. Blyet i ammunitionen löses upp i fågelns matsmältningskanal och kommer ut i blodet”, skriver Wirdheim i Vår Fågelvärld.

I våtmarker finns redan blyhagelförbud, men BirdLife Sverige vill allså nu även få tillstånd ett totalt blyförbud i ammunition. Exakt hur man ska arbeta för att få tillstånd ett blyförbud utvecklar han inte.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser