Jaktnyheter

Vapnet som splittrar svenska domstolar

Är en studsare med öppet pistolgrepp och vikbar kolv lämpad för jakt? Den frågan splittrar Sveriges domstolar. Idag ok, i går olämplig och i förrgår ok. Praxis saknas. Nu har i vart fall en 45-årig jägare som sökt licens på ett sådant vapen fått rätt i Stockholms kammarrätt.

"}}

Den finska studsaren Tikka T3x Tac A1 delar svenska domstolar. Anledningen är vapnets utseende med öppet pistolgrepp och fällbar kolv. Egenskaper som polisen menar gör den olämplig till jakt. Myndigheten har vid upprepade tillfällen gett sökande avslag på modellen vid licensansökan för jaktändamål. Flera gånger har avslagen överklagats till förvaltningsrätter och kammarrätter.

Med olika resultat

Jaktjournalen kunde redan 2018 berätta om en man som efter en lång rättsprocess fick rätt i Sundsvalls kammarrätt och beviljades jaktlicens. Sedan dess har flera andra som sökt jaktlicens på det aktuella vapnet förlorat när de överklagat polisens avslag.

Fram till 2 mars i år då Stockholms kammarrätt plötsligt kommer fram till att polisen gjort fel som avslagit ansökningar med hänvisning till den fällbara kolven och det öppna pistolgreppet.

Faktum är att samma kammarrätt som nu kommit fram till att polisen har gjort fel se sent som i juli 2020, kom fram till motsatsen. Samma beslut kom rätten fram till i domar från både april och februari samma år.

Domstolen har alltså gett polismyndigheten rätt i tre raka domar för att i en fjärde dom ha kommit fram till att polisen har fel. Även kammarrätten i Göteborg gav polisen rätt i en dom från 2019.

Låter det konstigt, rent av märkligt?

Det är det och anledningen är att det saknas praxis. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen aldrig kommit med någon prejudicerande dom.

”bidrar alltså till dess lämplighet för jakt”

I den nya domen från 2 mars i år där kammarrätten nu åter gett polisen bakläxa och menar att den fällbara kolven och det öppna pistolgreppet inte är anledning till avslag på licensansökan skriver rätten följande:

”Ett tungt kulgevär med extra god precision far enligt kammarrättens bedömning anses lämpligt för vissa jaktformer och precisionen gör det inte olämpligt för några jaktformer. De egenskaper som skiljer vapnet från traditionellt utformade jaktvapen bidrar alltså till dess lämplighet för jakt. Att samma egenskaper även är lämpliga på vissa militära vapen påverkar inte dess lämplighet för jakt”

Rätten sammanfattar sin dom med att konstatera:

”Sammanfattningsvis framgår det av utredningen att vapnet i funktionellt hänseende är lämpligt för jakt och det saknas stöd för uppfattningen att de egenskaper Polismyndigheten har invänt mot gör vapnet mindre lämpligt för jakt.”

Rätten skickar med det tillbaka licensansökan till polisen för att pröva om övriga förutsättningar för att ge mannen tillstånd att inneha vapnet är uppfyllda.

Polisen har nu några veckor på sig att överklaga den nya domen till högsta instans. Återstå att se om så sker och om Högsta förvaltningsdomstolen då tar upp det.

Fortsättning lär följa.

logo
Andreas Åsenheim