Jaktnyheter

Lodjurspopulationen oförändrad

Lodjursstammen i Sverige är oförändrad sedan fjolåret. Arkivfoto: Getty Images

Naturverket redovisar nu resultatet från årets lodjursinventering.

I Sverige registrerades under den gångna vinters inventering 242,5 familjegrupper varav en delas med Norge. Föregående år var siffran 246, 5 familjegrupper, meddelar Naturvårdsverket.

-Årets resultat räknat i antalet lodjur är drygt 1 400 individer och lodjurspopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är 870 individer, säger Mona HansErs,chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Läs också: 182 lodjur analyserade efter årets licensjakt – god hälsa

Trend – inte slutsatser

Verket understryker att inventeringresultatet ska tolkas som en trend och att det inte går att ta slutsatser av enskilda år, eftersom andelen vuxna honor som föder ungar, påverkar populationstillväxten från ett år till ett annat.

Lodjursinventeringen pågår varje år från första oktober till sista februari och baseras på registrering av familjegrupper, vilket innebär en hona och hennes avkommor. Övervakningen sker främst genom spårning på snö, samt med viltkameror.

”Jägarna och allmänhetens observationer utgör också en viktig del i inventeringsarbetet” skriver Naturvårdsverket.

Dubblering

I år var licensjakten på lodjur mer än dubbelt så stor som tidigare år. Totalt fick 201 lodjur fällas och slutsumman blev 188.

I rovdjursförvaltningsområde syd ökade den totala kvoten från 32 till 86 lodjur och i mellersta området från 56 till 78. Kraftiga ökningar som alltså innebär att det handlar om en total ökning från 88 till 174 djur. 

I Norra rovdjursförvaltningsområdet var kvoten 37 djur (samma som 2022), varav 34 fälldes.