Jaktnyheter

Svagt intresse för att jaga radioaktiva vildsvin

Radioaktiv strålning i vildsvinskött gör att intresset för vildsvinsjakt minskar i Gävleborg. Foto: Gettyimages, montage
Sju av tio fällda vildsvin i Gävleborg 2019 har haft cesiumhalter som överskridit gränsvärdet. Det har lett till svagt intresse för vildsvinsjakt.
SVT Gävleborg rapporterar att sju av tio vildsvin som 2019 skjutits i Gästrikland har haft cesiumhalter som överstigit gränsvärdet. De får därmed inte säljas eller skänkas bort. Det är jägarna själva som betalar för cesiumproverna och destruering av det oätliga köttet. De förhöjda strålvärdena är en följd av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Radioaktiviteten i vildsvinen gör att intresset för jakten minskar. Både Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund vill att samhället betalar för provtagningen.

”Bråttom”

– Det börjar bli bråttom, det är ofta från samhället jägare får tryck om att minska vildsvinsstammen och då är det rimligt att även dem bekostar provtagningen så att det inte bara är jägaren som ska stå för hela kostnaden, säger Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet, till SVT Gävleborg. Sara Waern, vilthandläggare på länsstyrelsen, säger till TV-stationen att myndigheten försöker hitta vägar att hjälpa jägare med provtagning av cesium.