Jaktnyheter

Stoppad vargjakt i Gullsjön

Efter DNA-analys av insamlad spillning kan jakten komma att återupptas. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen avlyser temporärt vargjakten i Gullsjöreviret. Jakten kan komma att återupptas efter DNA-analys av insamlad spillning från området.

"}}

Länsstyrelsen i Gävleborg oh Dalarna har i dialog med jaktledningen i området beslutat att stoppa vargjakten i Gullsjöreviret tills vidare. Av de 6 vargar som fick fällas i reviret, har 3 skjutits och nu vittnar både länsstyrelsens fältpersonal och jägare om att det saknas spår av ytterligare vargar i området.

Då Gullsjöreviret omges av andra vargrevir med så kallat genetiskt viktiga individer väljer man nu at stoppa jakten för att säkerställa att rätt vargar skjuts. Om det visar sig att den revirmarkerande hanen, eller andra vargar från Gullsjöreviret finns kvar i området kan jakten återupptas.

– Vi kommer nu fortsätta att samla in spillning från varg i området och hoppas att aktiva medborgare hjälper till i det arbetet. Det insamlade materialet kommer att DNA-analyseras med hög prioritet allteftersom det kommer in, säger Sandra Wahlund, vilthandläggare, på länsstyrelsens hemsida.