Jaktnyheter

Stoppad licensjakt och fler vargar – krav från Naturskyddsföreningen

Stoppad licensjakt och fler vargar. Så vill Naturskyddsföreningen gå vidare med den svenska vargfrågan. Foto: Gettyimages
Licensjakten ska stoppas och Sverige ska ha fler vargar.  Det anser Svenska Naturskyddsföreningen, som nu vill att forskarna gör en ny utredning med målet att öka den svenska vargstammen.
Det är EU-domstolens betänkande kring den finska vargjakten som utlöst reaktionen hos Naturskyddsföreningen. EU:s medlemsländer kan inte längre luta sig emot den ryska vargstammens storlek, enligt Naturskyddsföreningen. ”Tydligt är att Sverige inte längre kan hänga upp sin bedömning av vargens bevarandestatus på att det finns många vargar i Ryssland, eftersom de ryska vargarna inte omfattas av samma skydd som i EU. Därför måste det svenska referensvärdet för vargen höjas till vad som behövs för en långsiktigt livskraftig population. Exakt hur många som behövs måste forskarna göra nya beräkningar om, men det räcker inte med 300 vargar”, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida.

Vill stoppa licensjakten

Naturskyddsföreningen drar slutsatsen att licensjakt på varg tillhör det förgångna och att vargen åter ska betraktas som fridlyst ”i ordets rätta bemärkelse”, som Naturskyddsföreningen uttrycker det. ”EU-domstolen klargör också att man inte får ”förväxla” olika legala grunder för jakt – vilket förekommit både i Sverige och i Finland. De sociala skälen för jakt och egendomsskydd kan alltså inte användas på det sätt som skett i de svenska licensjaktsbesluten, eftersom de har egna undantagsregler med egna strikta krav”, skriver Naturskyddsföreningen. Föreningen vill att lantbrukare med djur ska få full ersättning för att sätta upp, underhålla och röja under rovdjursavvisande stängsel.