Säl och skarv skapar brist på strömming

Yrkesfiskaren Mika Pastinen drog upp ett nät med 100 kilo strömmingsskallar. Resten hade blivit sälmat.

Det beräknas finnas mellan 37 00 och 50 000 gråsälar i Östersjön idag. De går hårt åt det kustnära strömmingsfisket. Foto: Gettyimages, montage

Tidningen Ångermanland rapporterar i sin pappersupplaga att fiskarna utmed Norrlandskusten får allt mer konkurrens av säl och skarv. De har svårt att få ihop de fångster av strömming som lokala surströmmingssalterier efterfrågar.

– Vi har haft extra svårt att få tag på strömming i år, och jag vet att många fiskare verkligen har tufft när det kommer till både skarven och sälen, berättar Johan Berlin produktionschef på Gösta Hannells salteri i Skagshamn, för Tidningen Ångermanland.

Yrkesfiskaren Mika Pastinen har varit yrkesfiskare i 18 år och sett hur fångsterna gått ned i takt med att stammarna av säl och skarv vuxit.

– I början fick jag hyfsat med fisk, men sedan kom sälen. Jag drog upp nät med 100 kilo strömmingsskallar – resten hade sälen ätit upp, berättar Mika Pastinen för Tidningen Ångermanland.

Efterlyser ökad jakt

Ulf Lindgren på Norrbottens kustfiskare producentförening framhåller att staten måste börja agera om det ska bli något kustnära fiske kvar i landet. Ökad jakt är enda utvägen, menar Lindgren och får medhåll av yrkesfiskaren Mika Pastinen:

– Det skulle kanske behövas professionella säljägare, anställda av länsstyrelsen.

Problemet är också att det är få som ägnar sig åt säljakt. Av av årets tilldelning på 80 sälar har endast 10 skjutits. Sannolikt spelar EU:s restriktioner mot handel med sälvaror en stor roll – jakten blir inte ekonomiskt intressant.

– För vår del är jaktkvoterna inte en stor fråga, det finns utrymme att för tillläggstilldelning, berättar Nils Mårtensson på Naturvårdsverket för Tidningen Ångermanland.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.

Vargbajs med fårull – tredje beviset mot ung vargtik

Den unga vargtiken från Tönsenreviret i Gävleborg kan på goda grunder misstänkas ha specialiserat sig på att attackera får. Hon är knuten till två attacker genom DNA från salivprov och starkt misstänkt för ytterligare en attack sedan en bajskorv full med fårull påträffats.
ANNONS ▼