Säl och skarv skapar brist på strömming

Yrkesfiskaren Mika Pastinen drog upp ett nät med 100 kilo strömmingsskallar. Resten hade blivit sälmat.

Det beräknas finnas mellan 37 00 och 50 000 gråsälar i Östersjön idag. De går hårt åt det kustnära strömmingsfisket. Foto: Gettyimages, montage

Tidningen Ångermanland rapporterar i sin pappersupplaga att fiskarna utmed Norrlandskusten får allt mer konkurrens av säl och skarv. De har svårt att få ihop de fångster av strömming som lokala surströmmingssalterier efterfrågar.

– Vi har haft extra svårt att få tag på strömming i år, och jag vet att många fiskare verkligen har tufft när det kommer till både skarven och sälen, berättar Johan Berlin produktionschef på Gösta Hannells salteri i Skagshamn, för Tidningen Ångermanland.

Yrkesfiskaren Mika Pastinen har varit yrkesfiskare i 18 år och sett hur fångsterna gått ned i takt med att stammarna av säl och skarv vuxit.

– I början fick jag hyfsat med fisk, men sedan kom sälen. Jag drog upp nät med 100 kilo strömmingsskallar – resten hade sälen ätit upp, berättar Mika Pastinen för Tidningen Ångermanland.

Efterlyser ökad jakt

Ulf Lindgren på Norrbottens kustfiskare producentförening framhåller att staten måste börja agera om det ska bli något kustnära fiske kvar i landet. Ökad jakt är enda utvägen, menar Lindgren och får medhåll av yrkesfiskaren Mika Pastinen:

– Det skulle kanske behövas professionella säljägare, anställda av länsstyrelsen.

Problemet är också att det är få som ägnar sig åt säljakt. Av av årets tilldelning på 80 sälar har endast 10 skjutits. Sannolikt spelar EU:s restriktioner mot handel med sälvaror en stor roll – jakten blir inte ekonomiskt intressant.

– För vår del är jaktkvoterna inte en stor fråga, det finns utrymme att för tillläggstilldelning, berättar Nils Mårtensson på Naturvårdsverket för Tidningen Ångermanland.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Finnspets räddade familjen ur brinnande hus

Natten till 20 mars brann Per-Östens och Anns hus ner utanför Norsjö, i Västerbotten. Branden startade vi fyratiden och det var finnspetsen Louise som väckte familjen, och kanske räddade livet på dem.

Dovviltstammen runt Kinnekulle fördubblad på tio år

Trots stort engagemang lyckades inte jägarna runt Kinnekulle i Skaraborg att fälla de 1 400 djur de hade som målsättning i år. Stammen har nära fördubblats på tio år.  – Vi har ansträngt oss för att nå vår målsättning, säger Wilhelm Klingspor, ordförande i Hjortkommittén som förvaltar dovviltet i området.

Vill skyddsjaga rådjur

Ytterligare en fastighetsägare på Gotland anser skogsskadorna så pass omfattande att denne nu ansöker om skyddsjakt på rådjur. Totalt har nu tre skogsägare ansökt om skyddsjakt.
ANNONS ▼