Jaktnyheter

Sako levererar vapen till svenska försvaret

Fanco Gussali Beretta, Sako, Jari Mikkonen, finska FDF, Jonas Lotsne, svenska FMV och Raimo Karjalainen, SAKO. FOTO: Sako. Montage.

Sako är troligen ett av de vanligaste studsarmärkena bland svenska jägare. Företaget tillverkar inte bara jaktvapen utan också vapen för militärt bruk. Framöver kommer det även stå Sako på svenska soldaters bössor.

"}}

Det är nog inte många svenska jägare som inte känner till Sako. Det finska företaget har byggt uppskattade jaktvapen under lång tid.

Framöver blir de en vanlig syn, inte bara bland de svenska jägarna, utan även bland svenska soldater.

Försvarets materiälverk (FMV) har nämligen tecknat ett ramavtal med den finska leverantören  om eldhandvapen till Försvarsmakten. Det handlar om köp av två olika automatkarbinen. I kaliber 5,56×45 respektive 7,62×51. Dessutom beställs skarpskyttegevär i kaliber 7,62×51 (308win) och ett prickskyttegevär i kaliber 8,6 Laupa magnum.

De nya eldhandvapnen ska ersätta dagens Automatkarbin 4, AK4, Automatkarbin 5, AK5, och Prickskyttegevär 90, Psg 90. Avtalet löper över tio år och ingår i en gemensam svensk-finsk upphandling av eldhandvapensystem med tillhörande teknik. 

– Att Sverige och Finland skriver avtal med samma leverantör för samma vapensystem ökar möjligheterna kring samarbete kring användning, övning, utveckling och ammunitionsanskaffning. Valet av en finsk leverantör ger trygghet när det kommer till långsiktig försörjning av eldhandvapen säger Jonas Lotsne, chef för armémateriel på FMV i ett pressmeddelande.

Börjar införas 2024

Ett första avropskontrakt omfattar vapen till ett värde av cirka 875 miljoner kronor.

Införandet i Försvarsmakten beräknas till 2024 för prickskyttesystemet. Införandet av ny automatkarbin i kaliber 5,56 påbörjas 2025. Därefter följer övriga vapentyper

– Dagens avtal påverkar i stort sett all personal i Försvarsmakten och Hemvärnet, som på sikt får nya modernare vapen. Vi tar nu ett stort kliv framåt i arbetet med att byta ut i stort sett alla eldhandvapen i Försvarsmakten och det är väldigt glädjande, säger Jonas Lotsne.