Jaktnyheter

Rovdjursrapporterna har minskat kraftigt i Västmanland

Årets inventeringsrapport är klar och visar var vargar och lodjur finns i Västmanland. På bilden är det vargrevirens utbredning som är markerade med färgfält. Bild: Länsstyrelsen Västmanland och Gettyimages, montage
Antalet rovdjursrapporter från allmänheten har minskat kraftigt i Västmanland. De rapporterade observationerna har mer än halverats.
Varje vinter spårar länsstyrelsernas personal efter stora rovdjur och kvalitetssäkrar spåren. Årets inventeringsrapport är nu sammanställd i Västmanland och kan läsas i sin helhet här. Man har hittat sju lodjursföryngringar och sju vargrevir som berör Västmanland. I fyra av vargreviren har det fötts ungar. De övriga tre består av revirmarkerande par. Familjegrupperna för lodjur finns i Bred, Hedkärra, Medåker, Munga, Rosshyttan, Skallberget och Skräddarbo. Vargreviren är Aspafallet, Venabäcken, Gåsmyren, Kesberget, Vidaln, Snösjön och Tinäset.

Färre rapporter

Allmänhetens vilja att rapportera rovdjursobservationer till länsstyrelsen har minskat kraftigt. ”Under inventeringssäsongen 2018 – 2019 (1 oktober – 31 mars) registrerades 163 rovdjursobservationer på Länsstyrelsens rapportsida skandobs.se och via appen Skandobs Touch. Detta är mer än en halvering av rapporter jämfört med samma period året innan”, skriver länsstyrelsen Västmanland i sin inventeringsrapport. Säsongen 2017-2018 fick myndigheten in närmare 400 rapporter.