Jaktnyheter

Riktad jakt på rådjur ska ge färre betesskador

Riktad jakt på rådjur ska ge färre skador på skogsplanteringar på Gotland. Foto: Gettyimages, montage

Riktade jaktinsattser på rådjur råda bot på problemen med betesskador på Gotland. Målet är att problemen ska halveras i de värst drabbade områdena.

Runt tio procent av skogsplanteringarna på Gotland förstörs av betande rådjur. En alldeles för högt andel menar Skogsstyrelsens konsulent Ingvar Hansson.

– Tio procent är alldeles för högt, säger han till Gotlands tidningar.

Hur den riktade jakten ska gå till är upp till varje enskild markägare som behöver ställa krav på dem som har jaktarrendet och se till att det samverkas.

– Det viktiga är att man jagar effektivt i de områden där det är problem och hög population, säger Ingvar Hansson som tror att den riktade jakten får bäst effekt i kombination med att behandla plantorna med viltskyddsmedel.

Läs mer: Larm om tallplantor som förstörts av rådjur

Länsansvarig jaktvårdskonsulent för Gotland är Michael Andersson. Han menar att problemen med betesskador inte bror på en växande stam av rådjur.

– Den gotländska rådjursstammens storlek är på nedåtgående, det kan vi se på våra avskjutningssiffror de senaste åren, säger Michael Andersson

Samtidigt har tidigare insatser med riktad jakt på rådjur gett bra resultat.

–  Gotland är ju unikt på så sätt att rådjuren är det enda klövviltet som finns, bortsett från det antal dovhjortar som finns i Hall och Hangvar. Uppe på fastlandet är det älg, dov- och kronvilt man riktar in sig på vilket är en mycket större och krångligare insats. Det som tidigare genomförts på Gotland med riktad jakt har givit väldigt goda resultat.