Jaktnyheter

Överklagar stoppad vargjakt – och pekar ut nytt revir för jakt

Länsstyrelsens personal i Gävleborg jobbar vidare för att få till licensjakt på varg i reviret Prästskogen - eller något annat revir. Bild: Gettyimages och länsstyrelsen

Länsstyrelsens personal i Gävleborg överklagar Förvaltningsrättens beslut att stoppa licensjakten på varg i reviret Prästskogen.
- Vi tittar också på möjligheten att peka ut ett annat revir för jakt, säger Sandra Wahlund, handläggare på länsstyrelsen.

"}}

Licensjakt på varg 2022 skulle enligt länsstyrelsens beslut riktas mot två revir i Gävleborgs län – Gullsjön och Prästskogen.

Det sistnämnda reviret delas med Västernorrland och Jämtland och beslutet överklagades av en rad bevarandeorganisationer: Föreningen Ulvetid, Föreningen Nordulv, Jaktkritikerna, Naturskyddsföreningen i Dalarna och Gävleborg och Svenska Rovdjursföreningen samt några privatpersoner.

Föreningen Ulvetid och privatpersonerna har inte talerätt i frågan, har Förvaltningsrätten beslutat.

Överraskade

Men de andra klagande får rätt – eftersom reviret Prästskogen delas mellan Gävleborg, Västernorrland och Jämtland och inte vargen inte anses ha gynnsam bevarandestatus i de två nordligare länen.

På länsstyrelsen är handläggarna överraskade.

– Vi håller inte med Förvaltningsrätten och anser att vi haft fog för att peka ut det här reviret. Dels ligger det i ett tätt kluser av revir och dels finns det en skadehistorik. Reviren i området har ganska stor inverkan på älgförvaltningen – kalvöverlevnanden är lägre än på andra håll och vargarna påverkar jägarnas möjligheter att använda löshundar i älgjakten, säger Sandra Wahlund.

En överklagan kommer att lämnas in till Kammarrätten. Sandra Wahlund och hennes kollegor jobbar också med att välja ut något annat revir i Gävleborg för licensjakt.