SLU-forskaren Carl-Gustaf Thulin vänder sig emot uppmaningar att ta bort mufflonfår. Foto: Gettyimages

Forskare kritisk till uppmaning att ta bort mufflonfår

Populationsbiologen och SLU-forskaren Carl-Gustaf Thulin kritiserar länsstyrelsen i Uppsala för dess uppmaning att ta bort mufflonfår som dykt upp på öar i länet. Kontraproduktivt, tycker Thulin, som anser att det borde ges tillstånd för utsättning av både mufflon och dovhjort i vissa områden.

Då och då dyker detupp nya grupper med mufflonfår på olika håll i landet. jaktjournalen har bland annat rapporterat om den nya djurarten på öar vid kusten i Uppsala län och i skogarna mellan Falun och Grycksbo.

Mufflonfåret betraktas som främmande i den svenska naturen och i Uppsala län har länsstyrelsen uppmanat jägare att skjuta dem.

Det gillar inte Carl-Gustaf Thulin, populationsbiolog och forskare vid Sveriges lantbruksuniversiet, som bland annat jobbar med en förstudie om återinförande av visenter i Sverige.

”Borde bifalla utsättningar”

Han framför sina argument för mufflonfår i en debattartikel i pappersupplagan av Upsala Nya Tidning, UNT.

”I stället för att yrka på att mufflon ska försvinna borde myndigheterna (Naturvårdsverket med stöd av länsstyrelser) bifalla utsättningar av mufflon, i synnerhet på svårtillgängliga öar med stort behov av beteshävd.
Även dovhjort skulle kunna vara aktuellt för detta ändamål. Det är viktigt att utsättningarna görs med veterinärbesiktade djur och säkrad lokal acceptans. Med jakt kan sedan betestrycket regleras och anpassas efter de betesfrämjade arter som behöver gynnas”, skriver Carl-Gustaf Thulin i UNT.

Han framhåller att det vore en verklig naturvårdsåtgärd som skulle ge stöd för växter, insekter och fåglar som gynnas av betad mark. Det skulle också ge människor fler naturupplevelser och mat till både människor och rovdjur, enligt Thulin.

”Mufflon utmärkt”

Mufflonfåren är tamfårens vilda ursprung och betar precis som tamfår. Som vilda betar de mer som djuren gör i fäbodbruk eller lösdrift, som praktiseras med lösgående får i stor skala i Norge, framhåller Carl-Gustaf Thulin.

”Eftersom djurskyddslagen kräver daglig tillsyn är beteshävd med lösdrift svårt att upprätthålla i Sverige idag. Men för vilda djur krävs ingen tillsyn, vilket gör mufflon utmärkt för detta ändamål”, skriver Thulin i UNT.

Han tycker att länsstyrelsens uppmaning till högt jakttryck på mufflonfåren är kontraproduktivt i en tid då den biologiska mångfalden minskar och Sverige behöver fler betande djur.