Jaktnyheter

Beslut om skyddsjakt: ”Målet är att få bort alla mufflonfår och alla dovhjortar på öarna”

Länsstyrelösen Uppsala har nu beslutat om skyddsjakt på mufflon och dov på öarna i Gräsö marina reservat Foto: Istock och Getty images.

Länsstyrelsen Uppsala har tidigare polisanmält vad man anser måste vara illegal utplantering av mufflon och dovhjort i skärgården. Nu har myndigheten också fattat beslut om skyddsjakt.

– Målet är att få bort alla mufflonfår och alla dovhjortar på öarna i Gräsö marina reservat. På huvudön är målsättningen att få bort alla olovligt utsatta dovhjortar, säger avdelningschef Lennart Nordvarg på Länsstyrelsen Uppsala.

Jaktjournalen har tidigare berättat om att länsstyrelsen har polisanmält misstankar om att mufflonfår och dovhjortar illegalt har planterats på flera öar i Gräsö marina reservat.

Kan röra sig om flera brott

Myndigheten bedömer att djuren som plötsligt dök upp på öarna inte har tagit sig dit på egen hand, utan att de har transporterats dit och släppts ut utan tillstånd.

– Ett brott mot miljöbalken, jaktlagstiftningen och jaktförordningen Det är även ett brott mot reservatsförseskrifterna, konstaterar Nordvarg.

Polisutredningen pågår och Länsstyrelsen välkomnar tips som skulle kunna föra  utredningen framåt, men eftersom länsstyrelsen bedömer att klövviltet riskerar att betestrycket inom reservatet blir för hårt så har beslut om skyddsjakt fattats.

– I reservatet finns sällsynta och hotade djur och växtarter som tar skada och i värsta fall riskerar att försvinna om hjort och mufflon betar områdena. Det blir helt enkelt ett för hårt betestryck, vilket ändrar den naturliga artsammansättningen. Görs det inget nu kommer problemen på sikt att förvärras.

Pågår fram till 1 maj

Sedan tidigare finns ett beslut om skyddsjakt på dovhjort på huvudön Gräsö. Det nya beslutet gäller samtliga övriga öar inom reservatet och totalt får maximalt 5 dovhjortar och 20 mufflonfår fällas enligt beslutet som avser öarna. Enligt det tidigare beslutet gällande huvudön får maximalt 30 dovhjortar fällas där.

I villkoren för jakten framgår bland annat att jakten får bedrivas från båt med motorn igång och med hjälp av lösa hundar. Skyddsjakten får bedrivas dygnet runt och fast eller rörlig belysning får användas. Det finns ingen begränsning vad gäller ålder och kön på djuren.

Länsstyrelsen kommer att utse en jaktledare som i sin tur ska utse ett antal jägare. Jakten får pågå från och med 11 april 2023 till och med den 1 maj 2023.