Jaktnyheter

Ny forskning visar att älgar undviker jägare

Forskare drar slutsatsen att älgar lämnar sina hemområden för att undkomma jägare. Foto: Gettyimages

Forskare vid Högskolan i Gävle anser det bevisat att älgarna lärt sig att undvika jägare. Nu tipsar forskarna om hur jakten skulle kunna bli mer effektiv.

"}}

Högskolan i Gävle berättar på sin webbsida att Lars Hillström och Petter Hillborg, båda lektorer i biologi, under två års studerat älgar i brandområdena i Ockelbo och i Hälsingland.

De har bland annat använt sig av viltkameror och konstaterar att älgarna lämnar sina normala hemområden under perioden september till december.

Forskarnas slutsats är att älgarna på så sätt undviker den mest intensiva jaktperioden. När jakten är över återvänder de.

– Älgarna har alltid varit utsatta för rovdjur och försökt undvika dem, så när människan kommer in i skogen med sina vapen tänker de att de skall få skydd om de går nära stugor och hus eller ut på en holme omgiven av vatten. På många håll rapporteras det: ”Oj, nu har vi älgar runt huset här”, säger Lars Hillström på högskolans webbsida.

Evolutionär process

Forskarna menar att älgarnas ändrade beteende är en del av en evolutionär process och att fenomenet kommer att bli allt mer vanligt i älgstammen.

– De som överlever jakten, deras gener, kommer att ju föras vidare och den som är smart nog att göra det i flera år kommer med ännu större sannolikhet att föra sina gener vidare, säger Petter Hillborg.

Forskarnas förslag är att jakten skulle kunna spridas ut under fem-sex veckor. Då skulle älgarna känna av mänsklig närvaro mindre och jakten skulle bli effektivare, menar de.

Lars Hillström och Petter Hillborg förutspår också att ökande temperaturer i kombination med ökad konkurrens från annat klövvilt kommer att leda till en minskad älgstam.

– Det blir konkurrens om födan, lägre nativitet och mindre chans att överleva för kalvarna. Egentligen borde man skjuta fler rådjur för att minska konkurrensen, säger Lars Hillström