Norge följer Sverige – ok till belysning i vildsvinsjakten

De norska myndigheterna tillåter från och med i dag, den 1 april, att jägare använder fast ljus vid åteljakt och lampor vid eftersök på vildsvin.

Nu är det tillåtet att jaga vildsvin med artificiellt ljus i Norge. Foto: Foto: Per Jonson

Norges politiker har bestämt att vildsvinen ska vara så få som möjligt i landet. Man tittade på ljusreglerna i Sverige och följer nu efter, rapporterar Norges jägar- och fiskarförbund, NJFF, på webben.

– Erfarenheten från Sverige visar att över hälften av fällda vildsvin blir skjutna på belysta åtelplatser. Bruk av fast monterat konstljus är därför ett viktigt medel i kampen mot etablering av vildsvin här i landet, säger Knut Morgen Vangen, sektionsledare vid Miljödirektoratet till NJFF.

Samtidigt blir det tillåtet med rörlig belysning vid eftersök på vildsvin.

– Detta ger signaler om att god djurvälfärd och eftersök är lika viktigt för den här arten som för hjortdjur. Detta trots att vildsvinen inte är önskat välkomna i tillbaka i Norge, säger Webjørn Svendsen, viltkonsulent vid NJFF.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼