Lodjurstammen är stabil – inventeringssiffror redovisade

Lodjursstammen i Sverige är enligt inventeringsresultaten Naturvårdsverket redovisar intakt och populationen ligger med god marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Snart meddelar Naturvårdsverket om länsstyrelserna även kommande period kan besluta om licensjakt på lodjur. Arkivfoto: Per Jonson

Det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Totalt inventerades 257 familjegrupper. Det kan jämföras med 262 familjegrupper förra året. Enligt Naturvårdsverket ligger skillnaden om felmarginalen för inventeringen.

I södra och mellersta förvaltningsområdet har populationen vuxit, medan den i norra delen av landet minskat. Samma utveckling registrerades förra inventeringsperioden.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom den närmsta tiden fatta beslut om delegering av licensjaktbeslut till länsstyrelser.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ny vargflytt i Sverige kan bli aktuellt

Sedan 2011 har vargar flyttats sex gånger i Sverige. Nu kan det åter bli aktuellt. DNA-analys visar nämligen att tre invandrade vargar med finsk-ryskt DNA har rört sig i renskötselområden i Norrbottens län nu under hösten.

Här – en utbildning för dig som vill jobba med viltförvaltning

Sedan ett par år finns det yrkeshögskoleutbildning för den som vill arbeta med jakt- och viltförvaltningsfrågor. Det kan vara som egenföretagare eller som vilthandläggare i en kommun eller på någon myndighet. Utbildningen är på heltid 2,5 år, genomförs på distans och heter Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster.
ANNONS ▼

Annonser