Lodjurstammen är stabil – inventeringssiffror redovisade

Lodjursstammen i Sverige är enligt inventeringsresultaten Naturvårdsverket redovisar intakt och populationen ligger med god marginal över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Snart meddelar Naturvårdsverket om länsstyrelserna även kommande period kan besluta om licensjakt på lodjur. Arkivfoto: Per Jonson

Det finns cirka 1 200 lodjur i Sverige. Totalt inventerades 257 familjegrupper. Det kan jämföras med 262 familjegrupper förra året. Enligt Naturvårdsverket ligger skillnaden om felmarginalen för inventeringen.

I södra och mellersta förvaltningsområdet har populationen vuxit, medan den i norra delen av landet minskat. Samma utveckling registrerades förra inventeringsperioden.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för lodjur är 870 individer. Naturvårdsverket kommer inom den närmsta tiden fatta beslut om delegering av licensjaktbeslut till länsstyrelser.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser