Jaktnyheter

Jägareförbundet vill ha jakt på 15 björnar till i Dalarna

Björnjakten gick rekordsnabbt i Dalarna och nu begär Jägareförbundet utökad tilldelning. Foto: Gettymages

Jägareförbundet i Dalarna begär extra tilldelning i björnjakten. Ordförande Ulf Berg är inne på att 15 björnar till är rimligt med tanke på hur fort den ordinarie tilldelningen tog tog slut på många håll.

"}}

– Vår bedömning är att vi ligger långt över förvaltningsmålet, som är 240 till 280 björnar i Dalarna, säger Ulf Berg.

Björnjakten i Dalarna gick rekordsnabbt. Klockan 10.40 på söndagen blåstes jakten av i alla områden utom i renskötselmarker, område 1A.

Överskjutning

I område 2, som bland annat omfattar länsgränsen mot Gävleborg, blev det dessutom överskjutning med fyra björnar.

– Det fanns fyra björnar kvar på söndag morgon i område 2. Inom 20 minuter fick vi in rapport om nio fällda eller påskjutna björnar. En av dem friskförklarades, så överskjutningen blev fyra björnar, säger Lena Berg, handläggare på länsstyrelsen i Dalarna.

Länsstyrelsens personal fattade då beslut om att dra bort två björnar från tilldelningen i område 4 i södra Dalarna och två björnar från område 1 i den norra länsdelen.

Begär 15 björnar till

– Vi tycker att det är fel att överskjutningen ska dras bort från andra områden. Dessutom går vi in med en begäran om ytterligare tilldelning på 15 björnar. Jakten skulle aldrig gå så fort om det inte var väldigt gott om björn, säger Ulf Berg.

I det västra området i Gävleborg, som gränsar mot Dalarna, gick jakten också rekordsnabbt. Tilldelningen i det västra området, 55 björnar, var slut tidigt på söndagsmorgonen.

Johan Lundberg, ordförande för Jägareförbundet Gävleborg, framhåller att observationer av björnar på framförallt åkrar i nordvästra delen av länet ökat de senaste fem åren.

– Tveklöst har vi hamnat i klar underkant i tilldelning i Gävleborgs län, speciellt i den västra länsdelen. Det här vill jag diskutera med länsstyrelsen. Det är väl inte heller så väldigt orimligt att vi begär ökad tilldelning redan i år, säger Johan Lundberg.