Jägare ska utbildas i DNA-analys av lodjur

Tester med DNA-analyser av lodjurs spårstämplar har fallit väl ut. Nu vill länsstyrelsen utbilda fler jägare för att kunna skilja familjegrupperna åt och Naturvårdsverket har beviljat nya medel.
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Förra året gav Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Västra Götaland 600.000 kronor för att utveckla en metod av DNA-analys av spårstämplar från lodjur. Målet var att kunna skilja lodjur från spårstämplar i snö, och de preliminära resultaten har visat att det är möjligt.

Nu skriver länsstyrelsen att metoden öppnar för möjligheten att kunna särskilja familjegrupper av lodjur även vid dålig snötillgång.

– Att utvinna DNA ur spårstämplar i snö är en ny teknik under utveckling. Genom att identifiera olika individer kan tekniken vara ett bra komplement vid inventering av lodjur, främst i södra Sverige där snötillgången oftast är oregelbunden. Förhoppningen är att metoden även ska bidra till ny kunskap om lodjurens vandringsmönster, släktskap och täthet, säger Linda Ersson, handläggare på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Medel för att utbilda jägare

Kommande vinter ska fler spår samlas in för analys. Men för att fältpersonal och intresserade jägare ska kunna samla in så kallade eDNA-prover krävs utbildning. Naturvårdsverket har därför beviljat Länsstyrelsen ytterligare medel för fler kurstillfällen. Tre kurser för Länsstyrelsens fältpersonal i Västra Götaland, Jönköping och Hallands län och ytterligare tre kurser för jägare i Västra Götaland.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Älgstammen i Västsverige minskar

Älgjaktssäsongen lider mot sitt slut och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att stammen fortsätter att minska i området, utifrån älgobsdata. Sedan 2013 har obsen minskat från 0.107 älgar per mantimma till 0,082 älgar per mantimma.
ANNONS ▼

Annonser